BRAINOBRAIN PROGRAM

Brainobrain je program za napredno učenje i razvoj intelektualnih veština kod dece uzrasta od 4 do 14 godina.

Metodologija programa podrazumeva primenu abakusa putem VAK metode i NLP tehnike za decu.

 

VAK metoda znači korišćenje abakusa za aritmetiku aktiviranjem čula vida, sluha i dodira (Vizuelno-Auditivno-Kinestetički).

 

NLP tehnike doprinose razviju ličnih osobina i životnih veština kod dece.

NLP (neuro lingvističko programiranje) kao nauka o procesu razmišljanja odnosi se na povećavanje pažnje na reči i konstrukcije koje se koriste u izražavanju misli. Cilj je da deca budu svesna svojih misli kako bi se formirali ispravni obrasci ponašanja.

 

Dinamika programa

 

Program je dvojezičan, deo nastave je na srpskom jeziku, a deo na engleskom, a sav materijal na kursu je na engleskom jeziku.

Podeljen je u 10, odnosno za predškolce 12 nivoa.

Realizacija časova je jednom nedeljno u trajanju od 120 minuta.

Na svakom času uči se nova jedinica aritmetike i mentalne aritmetike, kasnije, koja se kod kuće vežba i utvrđuje.

Formiraju se male grupe, jer je program zahtevan i iziskuje individualni pristup svakom učeniku.

 

 

Brainobrain program ostvaruje izuzetne rezultate kod:

 

Razvoja individualnosti

Razvoja samopouzdanja

Olakšavanja procesa donošenja odluka

Utemeljivanja pozitivnog razmišljanja

Jačanja fokusa

Razvoja određenih jezičkih veština

Socijalizacije i interakcije sa drugima

Ciljanih sposobnosti ( memorija, vizuelizacija…)

Oslobađanja od treme

Jačanja koncentracije

Prepoznavanja emocija i formiranja obrazaca ponašanja

 

Deca uče kada su srećna, sigurna i zadovoljna. Baš takva su deca koja idu u BrainOBrain Mayflower centar.

INSTRUKTOR PROGRAMA BRAINOBRAIN

Brainobrain je izuzetan program koji pruža mnoge mogućnosti za razvoj i usavršavanje dece. Moj posao je da na što bolji način svojim znanjem i iskustvom u radu sa decom doprinesem tom cilju.

Brainobrain je  mesto gde se dešava eksplozija ideja, gde se naše neuronske mreže bogate putevima i vezama koje ostaju za ceo život. Moć tih veza može osetiti samo nastavnik koji svet gleda očima deteta. Svako dete je nežni pupoljak, a moj životni poziv shvatam kao doprinos da se svako od njih razvije u prelep cvet. U baštama prepunim cveća najviše latice šire deca Brainobrain programa.

RASPORED GRUPA

L 4 ( 7 – 8 godina )               ponedeljak            18:00h – 20:00h

LB 1 ( 4 – 5 godina )             sreda                    16:45h – 18:45h

L 6 ( 9 godina )                    sreda                    19:00h – 21:00h

LB 3 ( 5,5 – 6 godina )          četvrtak                 18:00h – 20:00h

L 1 ( 7 – 8 godina )                petak                     18:00h – 20:00h

L 3 ( 6 godina )                   subota                   09:30h – 11:30h

LB 4 ( 5 – 6 godina )            subota                   12:00h – 14:00h

L 5  ( 7 – 8 godina )             subota                   15:00h – 17:00h

brainn

REZULTATI

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.