Kada se vrši upis?

Pored redovnog upisnog roka, koji počinje poslednje nedelje avgusta, polaznici se mogu upisivati i tokom cele godine u grupe u kojima ima mesta ili u nove grupe koje se tokom godine formiraju.

 

Sa koliko godina mogu da upišem dete?

Mišljenja lingvista i pedagoga su podeljena po tom pitanju. Naš je stav da sam uzrast ne može formalno odrediti početak interesovanja za strani jezik, što bi trebalo da je pokazatelj kada dete treba upisati na kurs. Smatramo i da je rana stimulacija u svakom obliku, pa i u slučaju učenja stranog jezika veoma korisna za dete, kako bi se svi dečiji potencijali što ranije razvili. Trenutno naši najmlađi polaznici imaju tri godine.

 

Koliko polaznika je u grupi?

Naše grupe imaju od 4 do 10 polaznika.

 

Koje udžbenike koristite?

Na našim kursevima koristimo jednojezične udžbenike izdavačkih kuća Express Publishing, Pearson Longman, Oxford University Press… Udžbenici se određuju prema nivou znanja polaznika sa ciljem postavljanja što većeg jezičkog izazova kao cilja koji treba dostići na kraju kursa. U našem centru ne koristimo udžbenike na osnovnoškolskom uzrastu koje deca obrađuju u svo.jim matičnim školama.
Na kursevima sa srednjoškolcima koristimo redovne školske udžbenike iz njihove matične škole sa mnoštvom dodatnog materijala kako bismo proširili postojeće znanje i dobro se pripremili za pismene i usmene testove. Prema potrebama polaznika, mogu se obrađivati i drugi udžbenici na istom nivou kao i udžbenik matične škole.
U radu sa individualnim polaznicima koristimo udžbenik koji najviše odgovara potrebama polaznika i tempu nastave.

 

Da li su udžbenici uključeni u cenu kursa?

Ne, cena udžbenika nije uračunata u cenu kursa. Škola ima blisku saradnju sa određenim knjižarama, tako da se knjige mogu kupiti i u našoj školi, a mogu i direktno u knjižari. Preostali dodatni materijal je uključen u cenu kursa.
Po kojoj metodi radite?
Naši profesori se u podučavanju stranih jezika ne oslanjaju isključivo na jedan metod podučavanja, već našu metodologiju čini sinergija najboljih delova više efikasnih metoda (The Direct Method, CLT, TPR, Immersion Method i druge). Razlog tome je činjenica da kod polaznika postoji razlika u zastupljenosti i obliku faktora koji utiču na usvajanje stranog jezika, kao što su: stilovi učenja, potrebe, odnosno ciljevi učenja stranog jezika, motivacija i drugi faktori. Kako nam učionica ne može pružiti idealne uslove za učenje jezika, a idealni uslov je svakako biti okružen izvornim jezikom intenzivno i duži vremenski period, simuliramo izvorno okruženje i u toj komunikaciji prepoznajemo specifičnost uzrasta i potreba polaznika, kao i njihov stil učenja. Na taj način naš metod podrazumeva skupinu najdelotvornijih tehnika koje olakšavaju proces učenja stranog jezika za sve uzraste polaznika.

 

Da li nastava u školi Mayflower prati školsko gradivo?

Za učenike osnovnoškolskog uzrasta nastava u školi Mayflower svakako podrazumeva i jezički opseg i strukture koje su predviđene udžbenicima u matičnim školama, ali se na našim kursevima svakako prelazi gradivo koje je naprednijeg jezičkog nivoa. Kontinuirano obnavljanje starog gradiva i integrisanje istog u novo, jezički je pristup neophodan za ovaj uzrast polaznika i daje odlične rezultate na svim vrstama testova znanja jezika.

 

Da li moje dete treba da zna da piše pre nego što se upiše?

Predškolski uzrast prema udžbenicima koje koristimo ne podrazumeva pisanje. Ipak, kako alfabet uvodimo već na drugoj godini učenja kod predškolaca, oni su spremni da prepoznaju i pišu jednostavnije reči i pre prvog razreda.

 

Da li deca dobijaju domaći?

Od osnovnoškolskog uzrasta uvode se i kraći domaći zadaci. Uvek podstičemo polaznike da i kod kuće budu izloženi jeziku što je više moguće, putem čitanja, slušanja muzike, gledanja filmova, tako da domaći zadaci nisu samo pisani zadaci.

 

Da li treba da radim sa detetom kod kuće?

Rad sa detetom je posao profesora kod kojeg se uvek možete raspitati o napretku deteta. Rad kod kuće može samo da pomogne utvrđivanju pređenog gradiva.

 

Da li škola izdaje sertifikate na kraju kursa?

Da. Svaki đak dobija sertifikat o postignutom nivou nakon završenog kursa.

 

Da li je sertifikat škole validan van granica Srbije?

Naš sertifikat je u Srbiji važeći dokument o nivou kursa koji može poslužiti pri apliciranju za posao, apliciranju za vize ili u druge svrhe gde je potrebno dostaviti dokaz o nivou poznavanja stranog jezika.

 

Da li mogu da razgovaram sa profesorom o napretku mog deteta?

Naravno. Komunikacija između profesora i roditelja je od ključne važnosti za napredak deteta. Nakon svakog časa profesor je u obavezi da roditelja izvesti o temi časa , kao i o učešću deteta na času.

 

Kako da znam na koji nivo da se upišem?

Ukoliko ste već učili jezik na koji se upisujete, neophodno je da uradite ulazni test. Usmeni test vrše naši profesori koji će proceniti vašu jezičku kompetenciju i odrediti nivo znanja jezika. Test traje 15-20 minuta.

 

Da li je obavezno plaćati do kraja jednog semestra ili školske godine ako se ranije odustane od kursa?

U našoj školi časovi se plaćaju po paketima od 8 časova. Ukoliko odustanete nakon par časova, u obavezi ste da isplatite samo tekući paket časova.

 

Ko su predavači na kursevima?

Naši profesori su doktori filoloških nauka, master profesori i diplomirani filolozi koji su prošli našu obuku i koji redovno unapređuju svoju stručnost na seminarima iz oblasti obrazovanja i metodike nastave. Odlikuje ih velika kreativnost, predanost poslu i aktivno primenjivanje najsavremenijih metoda nastave.

 

Da li postoji mogućnost individualne nastave?

Da, postoji mogućnost individualne nastave. Individalni programi stranih jezika organizuju se za polaznike svih starosnih doba i svih nivoa znanja. U ponudi su opšti kursevi iz engleskog, nemačkog, španskog, kao i srpskog jezika za strance; konverzacijski kursevi engleskog, nemačkog i španskog, kursevi stručnog engleskog, nemačkog i španskog jezika, pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita, priprema intervjua za posao, školskih testova.

 

U kojim terminima se održava nastava?

Dečiji kursevi se održavaju u popodnevnim časovima. Opšti kursevi jezika za odrasle se održavaju radnim danima u popodnevnim i večernjim terminima. Individualni časovi nemaju fiksno utvrđene termine, već se zakazuju u dogovoru sa polaznikom.

 

Da li imate kurseve sa intenzivnim tempom rada?

Da. Poluintenzivni i intenzivni kursevi organizuju se u vanrednim upisnim rokovima, kao i u letnjim mesecima, kada odobravamo i PROMOTIVNE CENE.

 

Da li postoje dopunski/dodatni časovi?

Naravno. Ukoliko iz bilo kog razloga Vaše dete mora da odsustvuje sa nastave, svaki propušteni čas se može nadoknaditi. Kako biste osigurali Vaše mesto u grupi za nadoknadu potrebno je da se najavite profesoru koji vodi grupu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.