Kursevi za odrasle

 

Kursevi opšteg engleskog – General English

  • od početnog     Better Late than Never!
  • do naprednog   Now you Speak!

Kurseve opšteg engleskog pohađaju odrasli polaznici počev od A1 do C2 nivoa. Dinamika nastave ovih dvosemestralnih kurseva je dva puta nedeljno po dva školska časa. Plan i program rada, kao i nivoi na kojima se organizuju opšti kursevi engleskog jezika usklađeni su sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (CEFR).

ZAJEDNIČKI EVROPSKI OKVIR (CEFR)

Nivo

Zajednički evropski okvir

A1

Može da razume i koristi svakodnevne poznate izraze i veoma jednostavne fraze u cilju zadovoljenja neke konkretne potrebe. Može da se predstavi, da predstavi druge, da traži i daje informacije o sebi i drugima, npr. gde živi, koje ljude poznaje, stvari koje poseduje.

A2.1

Može da razume rečenice i česte fraze i izraze u vezi sa neposrednim okruženjem i iskustvima (osnovne informacije o porodici, kupovini, lokalnoj geografiji, profesijama, itd.). Može da komunicira u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koji zahtevaju jednostavnu i direktnu razmenu informacija u vezi sa poznatim stvarima.

A2.2

B1.1

U stanju je da razume ključne stavke iskaza, ukoliko se radi o jasnom i standardnom jeziku i poznatim stvarima i događajima sa posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Snalazi se u većini situacija na putovanjima u područja gde se koristi jezik koji uči. U stanju je da govori jednostavno o stvarima i temama iz domena sopstvenog interesovanja. U stanju je da prepriča događaje i svoja iskustva, snove, iskaže očekivanja i ciljeve, kao i da ukratko obrazloži i objasni razloge za ostvarivanje nekog projekta ili ideje.

B1.2

B2.1

Može da razume osnovne ideje kompleksnog teksta koji se  bavi  kako konkretnim, tako i apstraktnim temama, uključujući i »tehničku« (u smislu upotrebe određene terminologije i registra) diskusiju u svojoj profesionalnoj oblasti.  Može da proizvede jasan, detaljan tekst o različitim temama i objasni svoje mišljenje o nečemu predstavljajući prednosti i nedostatke različitih mišljenja.

B2.2

C1.1

U stanju je da razume širok spektar dužih i zahtevnih tekstova i prepozna skrivena značenja. Izražava se tečno i spontano, sasvim neupadljivo pristupa traženju pravih reči i izraza. U privatnom životu, na poslu ili u školi, jezikom se služi delotvorno i umešno. U stanju je da govori o složenim temama osmišljeno i jasno, ispoljavajući sposobnost kontrolisane upotrebe različitih jezičkih sredstava u organizaciji, artikulaciji i koheziji sopstvenog iskaza.

C1.2

C2.1

Može da sa lakoćom razume praktično sve što čuje ili pročita. Može da rezimira informacije iz različitih usmenih ili pismenih izvora, da rekonstruiše argumentaciju i ponudi objašnjenja u  okviru koherentne prezenacije sadržaja. Može da se izrazi spontano, veoma tečni i precizno, i da razlikuje fine nijanse značenja čak i u veoma složenim situacijama.
  • A1 (elementary – početni)
  • A2 (pre-intermediate – niži srednji)
  • B1 (intermediate – srednji)
  • B2 (upper-intermediate – viši srednji)
  • C1 (advanced – napredni)
  • C2 (proficiency – najviši stepen vladanja jezikom, blizak maternjem jeziku)

 

Kursevi poslovnog engleskog – Business English

Let’s Negotiate!
Na ovom kursu želimo da Vas potpuno opremimo veštinama i znanjem poslovnog engleskog koji će Vam omogućiti da budete ravnopravni deo globalnog tržišta. Ovaj kurs ima za cilj da poboljša sve veštine koje se primenjuju u komunikaciji u poslovnom okruženju, pismenoj i usmenoj. Bavićemo se pisanjem različitih vrsta poslovnih pisama, držanjem prezentacija, održavanjem poslovnih intervjua, održavanjem sastanaka, pregovaranjem i upotrebom engleskog preko telefona. Iskusićete realne poslovne situacije kroz simuliranje istih. Na kraju kursa ćete fluentnije i tačnije upotrebljavati vokabular i gramatičke strukture relevantne za poslovnu primenu, imaćete veće samopouzdanje i razvijenije komunikacijske veštine.

Kurs poslovnog engleskog jezika može biti i orijentisan na određeni jezik struke, te se tako pored usvajanja osnova opšteg poslovnog engleskog stiče i nadogradnja specifičnim vokabularom određene poslovne delatnosti (Marketing, Tourism, Medicine, Pharmacy, Information Technology…).

 

‘Survival English’

English lessons for real life situations!
Spremite se za odlazak u inostranstvo pomoću kratkog kursa engleskog jezika na kome ćete naučiti kako da se snađete u većini svakodnevnih situacija (snalaženje na stanici/aerodromu, upoznavanje/predstavljanje, odlazak u kupovinu, odlazak kod lekara, vođenje neformalnih razgovora i drugo). Na ovom kursu obrada gramatike je ograničena, svedena na funkcionalnu svrhu, odnosno na povezivanje fraza i reči neophodnih za praktičnu primenu u navedenim situacijama.

 

Konverzacijski kursevi

Brush up on your English!

Na ovom kursu ćete imati priliku da znanje engleskog koje posedujete obnovite i “stavite u upotrebu”. Pasivno znanje vokabulara i gramatike se na ovom kursu aktivira, sa uporednim usvajanjem novih rečeničnih struktura. Konverzacija se obavlja putem diskusije na zadate teme koje su aktuelne i zanimljive. Vežbaćete kako da iznesete i argumentujete svoj stav na zadatu temu, kako da ispoljite slaganje/neslaganje i predložite alternativna rešenja, da opišete različite situacije i uopšteno, da vodite razgovor slobodno, samouvereno, a u isto vreme ispravno i svrsishodno.

 

Individualni časovi

Coff-tea time!

 

 

 

 

Sadržaj, kao i termini ovih časova se mogu se organizovati tako da odgovaraju potrebama polaznika. Jasna prednost ovog oblika nastave koji je, kako smo već rekli, usmeren na specifične potrebe i ciljeve svakog polaznika jeste brzo napredovanje u ovladavanju veštinama i znanjem koji su Vama najpotrebniji. Dinamiku nastave određujemo u dogovoru sa Vama.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.