Kursevi za predškolce

Look and Say, Sing throughout the Day!

 

 

 

 

Kursevi engleskog za decu predškolskog uzrasta zasnivaju se na stimulativnim i zabavnim audio, vizuelnim i motoričkim aktivnostima. Pomoću pesmica, recitacija, brojalica, jednostavnih priča, dramatizacija i drugih tehnika verbalne metode, deca sa lakoćom usvajaju pravilan izgovor, proširuju i bogate svoj rečnik i ovladavaju jednostavnim rečeničnim konstrukcijama.

Mi smo okrenuti porodičnim vrednostima i zato najveći deo svog angažovanja usmeravamo na rad sa decom. Naša škola je svet koji smo kreirali kako bismo deci pružili zabavan obrazovni ambijent. To da mališani prosto obožavaju Mayflower školu govori nam činjenica da na časove nestrpljivo utrčavaju sa očekivanjima da se opet “lepo igramo na engleskom”. Briga svakog roditelja je iskustvo profesora, pedagoški pristup i ambijent u kome dete pohađa nastavu, a mi se možemo pohvaliti da nastavu drže profesori koji pored iskustva u držanju kuseva jezika poseduju i neiscrpni entuzijazam za rad sa decom u lepom i sigurnom ambijentu. Iznad svega, najvažniji je osećaj zadovoljstva, postignuća i pripadnosti našoj maloj jezičkoj zajednici.

Svaki mališan ima mogućnost probnog časa kako biste bili sigurni  da se princip rada dopada Vašem detetu.

 

Učenje vokabulara kod predškolaca i dece mlađeg uzrasta

 

Vokabular je osnova svakog jezika i da bi polaznici znali da izraze svoje emocije, mišljenje ili da opisuju svet oko sebe na stranom jeziku, moraju poznavati reči na tom stranom jeziku koje će im služiti u tu svrhu. Usvajanje vokabulara kod dece je izuzetno bitno, jer na taj način upoznaju svet oko sebe kroz drugi jezik, a kroz proces usvajanja novih reči, deca poboljšavaju svoj nivo razumevanja, opažanja i komunikacije.

U našoj školi engleskog jezika deca na različite načine upoznaju vokabular ovog stranog jezika. Pođimo od osnovnog metodološkog materijala, kao što su slikovne kartice (flashcards) i posteri. Deca, pre svega, nove reči usvajaju povezujući ih sa slikovitim predstavama istih. U tu svrhu, slikovne kartice su odličan materijal, jer se svaka reč vezuje za jednu sliku. Tematski obuhvaćen vokabular od nekoliko reči prikazan je na posterima, koji predstavljaju dobar materijal za obnavljanje i grupisanje naučenog vokabulara u smislene tematske celine.

Zatim, učeći alfabet engleskog jezika na fonetskom nivou, deca povezuju slova sa rečima koje počinju na to slovo.

I dalje se zadržavamo na slikovnim predstavama reči, a za svako slovo može da se veže određen broj reći, kako onih poznatih, tako i nekih novih (A is for apple/ant/aunt/alligator; S is for sparrow/surgeon/sit/shorts/squirrel). Na taj način, deca uče i alfabet i nove reči, unapređujući svoj vokabular i, samim tim, svoje izražavanje na stranom jeziku.

Proces usvajanja novog vokabulara može se izvoditi i kroz brojne društvene igre, kao što su domine, karte, edukativne igre sa tablom (board games) i slično. Domine su korisna društvena igra sa različitim naslikanim površinama koje pokrivaju određenu grupu reči (životinje, biljke, voće, povrće itd.) Takođe, karte i druge edukativne igre koje sadrže određenu  grupu reči, predstavljaju odličan metodički način da deca obnove prethodno naučen vokabular, upoznaju novi i kroz igru, na zabavan način upotrebe reči koje su naučili.

Još jedan od načina učenja novog vokabulara engleskog jezika jeste i kroz sistem evaulacije. Umesto ocena ili imena, deci se dodeljuje jedna reč iz nove grupe reči (herbs, flowers, trees, jobs…). Učeći svoju reč, oni neometano usvajaju i reči ostale dece iz grupe, čime se upoznaju sa netipičnim vokabularom koji će im u mnogome pomoći pri opažanju sveta oko sebe i boljem opisivanju istog. Takav, određeni vokabular od pojedinačnih reči može se koristiti za opis napretka kroz penjanje po drvetu evaluacije na što višu granu.

U našoj školi engleskog jezika pri učenju novog vokabulara ili obnavljanju naučenog koristimo i pesme. Ukoliko se radi o novom vokabularu, deca se prethodno upoznaju sa rečima koje će čuti u pesmi, potom slušaju pesmu i pamteći melodiju, istovremeno pevuše i pamte i nove reči. Takođe, čitanjem teksta, rezultat je sličan – prvo se predstave nepoznate reči, a potom se kroz čitanje i vežbe razumevanja teksta, usvajaju i nove reči.

Međutim, najveći uspeh usvajanja novog vokabulara na engleskom jeziku ne bi bio moguć bez povremenog obnavljanja prethodno naučenog. Kroz pevanje naučenih pesmica, diskusije o tekstovima ili posterima, ili kroz učestvovanje u društvenim igrama, brojnim poligonima i ostalim aktivnostima u zatvorenom ili otvorenom prostoru, obnavljamo naučeno i kroz ponavljanje smo sigurni da se usvojena reč može upotrebiti.

Svaku životnu situaciju koristimo da bismo obogatili vokabular engleskog jezika kod dece i njihova interesovanja pretočimo u neku novu grupu reči koja će im pomoći pri boljem razumevanju i opisivanju sveta oko sebe.

Dođite i uverite se u naš kvalitet i uspeh u učenju!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.