Brainobrain program

ŠTA JE BRAINOBRAIN

Ovaj program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih veština dece širom sveta. Namenjen je uzrastu 4-14 godina jer su istraživanja dokazala da se u ovom periodu ljudski mozak najbrže i najlakše razvija. Program je prilagođen svakom detetu ponaosob. Zato časove organizujemo u malim grupama i uvek negujemo individualni pristup razvoju. Osim intelektualnih veština, radimo na razvoju onih najvažnijih – životnih.

Metodologija programa podrazumeva primenu abakusa putem VAK metode i NLP tehnike za decu.

KOJE METODE KORISTIMO?

NLP (Neuro Linguistic Programming)

VAK

VAK metoda proučava komunikaciju sa samim sobom, razvija svest o sopstvenim mislima kako bi se pospešila samomotivacija. Podizanjem svesti o sebi i svojim željenim postupcima, kao i svojoj okolini, razvija se odlučnost i olakšava sposobnost donošenja odluka.

Metoda znači korišćenje abakusa za aritmetiku stimulacijom čula vida, sluha i dodira (Vizuelno-Auditivno-Kinestetički). Prijem informacija i zadržavanje naučenog gradiva je intenzivnije, ako je u prijemu novog materijala angažovano više čula. Drugim rečima, VAK metodologija u Brainobrain programu podrazumeva da auditivnim putem primamo zadatak, istovremeno izgovaramo pomoćne reči koje nam olakšavaju obavljanje računskih operacija i pomeramo kuglice, odnosno obavljamo računsku operaciju.

VAK metoda znači korišćenje abakusa za aritmetiku aktiviranjem čula vida, sluha i dodira (Vizuelno-Auditivno-Kinestetički).

NLP tehnike doprinose razvoju ličnih osobina i životnih veština kod dece. NLP (neuro lingvističko programiranje) kao nauka o procesu razmišljanja odnosi se na povećavanje pažnje na reči i konstrukcije koje se koriste u izražavanju misli. Cilj je da deca budu svesna svojih misli kako bi se formirali ispravni obrasci ponašanja.

Dinamika programa 

Program je dvojezičan, deo nastave je na srpskom jeziku, a deo na engleskom, a sav materijal na kursu je na engleskom jeziku.

Podeljen je u 10, odnosno za predškolce 12 nivoa.

Realizacija časova je jednom nedeljno u trajanju od 120 minuta.

Na svakom času uči se nova jedinica aritmetike i mentalne aritmetike, koja se kod kuće vežba i utvrđuje.

Formiraju se male grupe, jer je program zahtevan i iziskuje individualni pristup svakom učeniku.

Brainobrain program ostvaruje izuzetne rezultate kod:

 • Razvoja individualnosti
 • Razvoja samopouzdanja
 • Olakšavanja procesa donošenja odluka
 • Utemeljivanja pozitivnog razmišljanja
 • Jačanja fokusa
 • Razvoja određenih jezičkih veština
 • Socijalizacije i interakcije sa drugima
 • Ciljanih sposobnosti ( memorija, vizualizacija…)
 • Oslobadanja od treme
 • Jačanja koncentracije
 • Prepoznavanja emocija i formiranja obrazaca ponašanja

Deca uče kada su srećna, sigurna i zadovoljna. Baš takva su deca koja idu u BrainOBrain Mayflower centar.

Neurobik vežbe

Kao što koristimo razne treninge za naše telo kako bi ostalo u dobroj formi, tako neurobik vežbe koristimo kako bi pospešili rad moždanih vijuga. Ove vežbe osmišljene su za jačanje moždanog sistema i poboljšanje intelektualnih sposobnosti. Vežbe podrazumevaju atipične radnje koje uključuju svih pet čula: vid, sluh, dodir, miris i ukus. Kako je rutina najveći neprijatelj našeg uma, potrebno je promeniti našu svakodnevnicu i na kreativan način raditi što više novih i uzbudljivih aktivnosti koje će primoravati naš mozak da konstantno pravi nove mentalne karte. Broj neurobik vežbi je beskonačan, npr. pisanje rukom koja nije dominantna ili rad više različitih stvari istovremeno, unakrsno koračanje, vežbe gore – dole… Neurobik vežbe ne samo da učvršćuju moždane puteve, već imaju uticaja i na poboljšanje pažnje, pamćenja i koncentracije. Isprobajte i vi neku od neurobik vežbi. Naša preporuka je vežba “ Cross craw / Ukršteno kretanje”. Ova vežba se može raditi dok sedite ili dok stojite. Laktom desne ruke dodirnite koleno leve noge, zatim laktom leve ruke dodirnite koleno desne noge. Noge podižite kao pri maršu. Vežbu ponavljate u trajanju od dva minuta. Pomaže pri koordinaciji leve i desne moždane hemisfere. Boljom koordinacijom moždanih hemisfera  pozitivno se deluje na veštine pisanja, spelovanja, slušanja, čitanja, razumevanja i pospešuje se koncentracija.

Razvoj kreativnih veština

Zašto su važne kreativne aktivnosti na casovima?

Stimulacija kreativnosti i razvoj mašte kod dece pomaže deci da razumeju svoje okruženje. Takođe kroz kreativni rad deca iskazuju svoje ideje i stavove. Razvoj kreativnih veština ima više prednosti. Najvažnije je da se deca kroz kreativne aktivnosti uče strpljenju, pažljivom praćenju upustava, fokusiranosti na zadatak i samostalnom radu. Kreativnost je proces koji podrazumeva stvaranje novih ideja i rešavanje problema tj. izazova na sebi svojstven način. Da bi napravili krajnji proizvod ili došli do postavljenog cilja potrebno je uključiti i ostale veštine, kao što su fleksibilnost mišljenja, samodisciplina, upornost, timski rad i liderske veštine. Deca su po prirodi radoznala i samim tim imaju preduslov za razvoj kreativnih ideja. Zato ih treba podstaći na kreativni rad.Brainobrain program deci nudi slobodu izražavanja svojih ideja, sigurnost, samopouzdanje, bezgranično maštanje, dovoljno prostora i vremena za igru kroz koju uče.

BRAINOBRAIN REZULTATI

Zašto upisati dete na BOB?

 • Brainobrain program pomaže kod razvoja intelektualnih veština kod dece.
 • Brainobrain je program pažljivo osmišljen za napredno učenje, vrlo fokusiran na razvojne potrebe dece uzrasta 4-14 godina.
 • Pored intelektualnih, napredak se uočava i u unapređivanju društvenih, i uopšteno životnih veština.
 • Za napredno učenje, važna je podsticajna atmosfera, inovativan i motivišući program, a upravo to karakteriše Brainobrain časove.
 • Pored aritmetike i mentalne aritmetike, veliki deo programa je fokusiran na podsticanje jezičkog razvoja kod dece, usmenog i pismenog izražavanja.
 • Brainobrain je program koje će Vaše dete zavoleti od samog početka, a Vi ćete uočiti pozitivne promene kod svog deteta već nakon nekoliko časova.

Razvoj veština deteta

 • Intelektualne sposobnosti dece zavise od broja sinapsi u mozgu. Na časovima Brainobrain programa, deca su kroz igru angažovana i mentalno i fizički, kroz pokret, jer su to važni činioci u stvaranju novih veza u mozgu.
 • Vizuelni, auditivni, verbalni zadaci, poput logičkih zadataka, pitalica, računanja na abakusu, pevanja dok računamo, asocijacija, osmišljavanje strategija, odnosno koraka za stizanje do zadatog cilja, samo su neki od izazova koje mališani na Brainobrain časovima uspešno prevazilaze.
 • Pokret kroz neurobik vežbe, razgibavanje, vežbe koordinacije doprinosi boljoj koncentraciji i pažnji.
 • “Multitasking” kao veština obavljanja više radnji istovremeno razvija se postepeno, uz računanje na abakusu i obavljanje neke druge kognitivne radnje, preko mentalnog računanja istovremeno na dva abakusa, do pripreme deteta za realne životne situacije koje zahtevaju promenu “multitasking” sposobnosti.
 • VAK metoda računanja na abakusu izoštrava vizualizaciju, fokus i koncentraciju.
 • Sve NLP aktivnosti na Brainobrain programu su usmerene ka efikasnom učenju, ka stvaranju funkcionalnog znanja, nasuprot ustaljenom reproduktivnom metodu koji ne donosi dugoročno zadržavanje informacija.

Očekivani rezultati programa

 • Razvoja individualnosti
 • Razvoja samopouzdanja
 • Olakšavanja procesa donošenja odluka
 • Utemeljivanja pozitivnog razmišljanja
 • Jačanja fokusa
 • Razvoja određenih jezičkih veština
 • Socijalizacije i interakcije sa drugima
 • Ciljanih sposobnosti ( memorija, vizualizacija…)
 • Oslobađanja od treme
 • Jačanja koncentracije
 • Prepoznavanja emocija i formiranja obrazaca ponašanja

Kako izgleda čas?

Jedan čas traje 120 minuta tokom kojih se aktivnosti smenjuju na 15 minuta.

Ilustracije radi, jedan čas obuhvata:

 • razgovor na zadatu temu na početku svakog časa (Brainstorming)
 • računanje na abakusu
 • neurobik vežbe
 • test brzine
 • računanje na abakusu
 • spelling test
 • logički zadaci
 • računanje na abakusu
 • kreativna aktivnost na temu sa početka časa

Razvoj kreativnih veština?

Zašto su važne kreativne aktivnosti na časovima?

Stimulacija kreativnosti i razvoj mašte kod dece pomaže deci da razumeju svoje okruženje. Takođe kroz kreativni rad deca iskazuju svoje ideje i stavove.

Razvoj kreativnih veština ima više prednosti. Najvažnije je da se deca kroz kreativne aktivnosti uče strpljenju, pažljivom praćenju upustava, fokusiranosti na zadatak i samostalnom radu.

Kreativnost je proces koji podrazumeva stvaranje novih ideja i rešavanje problema tj. izazova na sebi svojstven način.

Da bi napravili krajnji proizvod ili došli do postavljenog cilja potrebno je uključiti i ostale veštine, kao što su fleksibilnost mišljenja, samodisciplina, upornost, timski rad i liderske veštine.

Deca su po prirodi radoznala i samim tim imaju preduslov za razvoj kreativnih ideja. Zato ih treba podstaći na kreativni rad.

Brainobrain program deci nudi slobodu izražavanja svojih ideja, sigurnost, samopouzdanje, bezgranično maštanje, dovoljno prostora i vremena za igru kroz koju uče.

Ukoliko ste zainteresovani za naš brainobrain program popunite prijavni obrazac:

Stefana Mladenović

Brainobrain edukator

Stefana Mladenović

Tokom studija i rada kao menadžer uvidela sam koliko me inspirišu razlike i promene, a to je upravo ono što …