CRAFTS & SCIENCE

CRAFTS

Jedna od neizostavnih metoda za usvajanje engleskog jezika u školi Mayflower predstavlja
pravljenje različitih predmeta, malih umetničkih dela od najrazličitijih materijala. Učenici sami
osmišljavaju i stvaraju svoje suvenire, slike, priveske, kulinarske bravure i druge izvanredne
predmete, istovremeno dobijajući pomoć od predavača na stranom jeziku.
Na ovim aktivnostima deca se uče kako da prate uputstva na stranom jeziku, uče kako se zovu
materijali, koje se radnje obavljaju da bi dobili gotovo umetničko delo, uče da rade u timu i da
komuniciraju sa drugima u toj aktivnosti. Takođe je važno i to što se na primeru ovih aktivnosti
deca uče da započeti zadatak obave do kraja. Pravljenjem različitih rukotvorina stimuliše se i
razvoj fine motorike, deca jačaju svoje samopouzdanje i osećaju naročiti ponos kada svojoj grupi
na engleskom ili drugom stranom jeziku opisuju ono što su napravili. Sve što dete napravi
jedinstveno je malo umetničko delo, bilo to vozilo napravljeno od plastičnih predmeta, nakit od
perli ili cvet od zrna kukuruza ili obrisi boja na slikarskom platnu.

SCIENCE

Šta može da bude zanimljivije za dete koje usvaja novi jezik od naučnih eksperimenata? Engleski
jezik se u edukativnom centru Mayflower uči kroz CLIL metod. Prirodne i društvene nauke koje
se izučavaju u školi ulaze u naš centar kroz engleski jezik. Dok u gramatičkim vežbanjima
imamo postavku gramatičkog pitanja i njegovo rešenje, kada učimo kroz nauku učimo kroz
praktični deo kako do tog rešenja da dođemo. Ovi časovi nam pomažu da učimo o svetu oko nas i
primenimo jezik na praktične stvari iz geografije, matematike, istorije, astronomije, i naravno,
hemije. Na časovima hemije deca posebno uživaju u izvođenju eksperimenata, gde se postupak
objašnjava na engleskom jeziku, a rezultat bude, pa… ponekad i iznenađenje!

ZAŠTO JE VAŽNO ČITANJE PRIČA

Čitanje štiva na engleskom jeziku igra veliku ulogu u savladavanju samog jezika. Ono
predstavlja izazov, ali i odličnu priliku za aktiviranjem pasivnog vokabulara. Postoji dosta reči u
stranom jeziku koje razumemo, ali ih ne koristimo. Upravo zato treba insistirati na čitanju kako
bi reči iz pasivnog nesvesnim putem prešle u aktivni vokabular i bile primenjivane u
svakodnevnom govoru.
Prepoznavanje je neizostavni deo čitanja. To radimo tako što uklapamo određene reči u kontekst
i ovo je način da te reči smestimo u dugoročno pamćenje.
Osim što usvajaju nove reči, čitaoci usvajaju nove informacije i razvijaju koncentraciju.
Čitanjem štiva na stranom jeziku prvobitno razvijamo vokabular, al ii otkrivamo novu kulturu i
nove ideje.
Jako je bitno voditi računa o odabranom tekstu za čitanje. Ako ste počenik, preporučujemo
čitanje bajki ili priča za decu kako biste pretpostavili značenje reči koje su vam nepoznate.
Napredniji polaznici mogu odabrati čitanje vesti, novina, članaka i, naravno, knjiga.
U našem edukativnom centru možete naći sledeće “readere”, odnosno skraćene i adaptirane
verzije poznatih knjiga, koji su organizovni po nivoima vladanja jezikom. Neki od njih su:
Grader 1: True Heroes of Sport, Macbeth, The Wrong Trousers
Grader 2: Ariadane’s Story, The Lost World , The Drive to Dubai, Nicholas Nickleby
Grader 3: Dian and the Gorillas, Little House on the prairie, The Moonstone
Na kojem god nivou bio vaš jezik, čitanje treba da postane rutina i nezaobilani put ka usvajanju
stranog jezika. A pre svega , čitanje treba da bude relaksirajuća aktivnsot u kojoj ćete neizmerno
uživati, ne vodeći brigu o svakoj pojedinačnoj nepoznatoj reči, već obraćajući pažnju na radnju
priče i kontekst reči.

VAŽNOST MUZIKE U UČENJU STRANOG JEZIKA

Jedna od možda najefikasnijih metoda za usvajanje stranog jezika kod dece predškolskog uzrasta
jeste korišćenje muzike, pesme i rime. Muzika je deo naše svakodnevice i decu uvek asocira na
nešto lepo, zabavno i razigrano. Takav osećaj projektuju i na učenje stranog jezika.
SONGS FOR… ice-breaking activities, vocab. and grammar, TPR activities, relaxation,
routine, reward, and above all, FUN!!!
Muziku u učenju engleskog koristimo na više načina.
Osim što pesmom otvaramo čas stranog jezika, odnosno „probijamo led“, muziku koristimo i za
obrađivanje vokabulara stranog jezika ili ciljne gramatičke, odnosno jezičke jedinice u toku časa.
Naravno, ona je nazaobilazna na samom kraju časa, jer deca odlaze sa pesmom „u ušima“ čija im
melodija ostaje u sećanju mnogo duže nego druge vrste sadržaja, a najduže ostaje upamćena ako
je praćena vizuelnim sadržajem (karticama, slikama…) i kinestetičkim (pokretom).
Kroz pesmu, dete raspoznaje, pamti i kasnije i koristi u govoru određene reči i fraze stranog
jezika. Ne samo to, pevanjem na stranom jeziku deca vežbaju pravilan izgovor, zajedno sa
pravilnim naglaskom, intonacijom… Pesmu koristimo i kao vremensko ograničenje za određenu
aktivnost kao i za prelazak sa jedne aktivnosti na drugu. Umesto teachera koji kaže:’Time’s up!’,
mnogo je prijatnije završiti aktivnost onda kada se čuje i poslednji ton pesme. Pesma može biti i
nagrada za uspešno završeni zadatak.
Fit for all!
Pesme nisu samo za predškolce, pesme su za sve uzraste pogodne u učenju stranog jezika. Sa
starijim osnovcima i srednjoškolcima slušamo i koristimo pesme u cilju razumevanja teksta i
vežbanja ciljnih gramatičkih jedinica, što se pokazalo kao vrlo prijemčivo za učenike.
I like to move it, move it!
Muzika uglavnom zahteva i pokret, koji je jedan od glavnih preduslova za sveukupni razvoj
deteta. Igra, ples i mimika razvijaju kako motoričke, tako i verbalne sposobnosti. Pored svega
toga, doprinose zabavi koja vodi do sveukupnog pozitivnog stava prema učenju stranog jezika.
Deca vole sve aktivnosti koje uključuju Totalni fizički odgovor u učenju stranog jezika (TPR –
Total Physical Response), a obožavaju ove aktivnosti kada se sprovode uz pesmu.
Ideja za korišćenje pesama u nastavi stranog jezika je mnogo, a jedno je izvesno UZ MUZIKU
SE JEZIK VOLI!

Učimo kroz igru

Pri učenju stranih jezika neizostavan faktor koji pomaže u motivisanju učenika i njihovom
boljem pamćenju su igre. Naime, to su aktivnosti koje pre svega služe kao prečica ili kraći i
zanimljiviji put za savlađivanje gradiva naročito kod mlađih uzrasta čije se učenje i usvajanje
jezika zasniva na istraživanju i spoznaji sveta oko njih. Uloga predavača jeste da upravo kod
ovog tipa učenika omogući razvijanje motoričkih veština igrama koje uključuju pokret, mimiku,
korišćenje različitih izraza lica, a samim tim podrazumevaju podsticanje svih ostalih čula. Deca
imaju potrebu da vide, čuju, mirišu, i dodiruju predmete oko sebe u procesu tog usvajanja.
From controlled to free activities
Zabavna atmosfera koju stvara igra podstiče učenika stranog jezika da sa lakoćom verbalizuje
do sad stečeno znanje i da lakše usvoji novo. Kako to postižemo? Priprema ili prva polovina časa
namenjena je kontrolisanim aktivnostima, gde se usvajaju pravila, gramatičke jedinice i
vokabular, a kako čas odmiče, aktivnosti su sve slobodnije, gde se na samom kraju izvodi igra u
kojoj naši učenici primenjuju ono što su u prethodnim aktivnostima naučili. Igra je tu da podstake
korišćenje jezika, a ne da se fokusira na isti.
U nastavi stranih jezika, neizostavno je korišćenje ovakvih elemenata, ne samo u svrhu
stvaranja produktivne radne atmosfere, već i radi pripreme učenika na realne životne situacije.
Igra u učionici doprinosi da učenici izađu sa časa energični i zadovoljni.
Play, but.. by the rules!
Veoma je bitno napomenuti da postoje određena merila za uvođenje igara u nastavu. Pre
svega igra mora biti nešto više od zabave, instrukcije treba da su jasne, priprema temeljna, a
vreme ograničeno. Naši nastavnici stranih jezika voma pažljivo planiraju i osmišljavaju igre sa
glavnim motivom da igra bude smislena i svrsishodna. Svaki učenik je podjednako uključen u
igru, a takmičarski duh svodimo na prijateljsko nadmetanje.

Neke od mnogobrojinih aktivnosti koje mi kao škola engleskog primenjujemo u nastavi
stranog jezika su:
 Listen and Do aktivnosti koje za svrhu imaju razvijanje veštine slušanja kod učenika.
Neke od igara uključuju slušanje teksta i reprodukovanje istog crtanjem, glumom ili kroz
slike iz priče; jedan od učenika može i da nosi povez, a drugi da daju instrukcije; zatim
pogađanje pojmova kroz slušanje; te igra “gluvih telefona” gde učenici reprodukuju ono
što su čuli pisanjem na tabli.
 TRP aktivnosti (Total Physical Response) se odnose na aktivnosti koje pospešuju
usvajanje jezika kroz koordinaciju pokreta i jezika. Na primer, jednostavno pričanje priče

gde predavač ponavlja iste pokrete jeste TRP metod. Kroz takav pristup, učenik aktivno
sluša, posmatra i učestvuje i sam, bez stresa i poteškoća. Isti pristup koristi se u igri
„Sajmon kaže”, ili u postavci pozorišne predstave gde je predavač narator a učenici
glumci. Na taj način podstiče se učenje i usvajanje stranog jezika sa lakoćom, jer dok su
osmesi na licu, oni zaboravljaju da su u učionici i njihovi umovi tada najviše nesmetano i
dugoročno usvajaju.
 Role play aktivnosti jesu aktivnosti koje kombinuju dva prethodna pristupa i veoma su
uspešne kod dece uzrasta od 7 godina, ali i starijih i mlađih. Neke od njih su telefonski
razgovor, odlazak u kupovinu, odlazak kod doktora, poručivanje u rastoranu, školski
razgovori i slično.
 Petominutne aktivnosti su kratke aktivnosti koje vrlo efektno angažuju čula, a mogu se
primeniti na sve aspekte učenja jezika, od gramatičkih oblasti do usvajanja leksikona
stranog jezika. Pogodne su i jer, kako im sam naziv kaže, ne zahtevaju mnogo vremena za
izvođenje, pa pažnja dece ostaje usmerena.

Učenje vokabulara kod predškolaca i dece mlađeg uzrasta

Vokabular je osnova svakog jezika i da bi polaznici znali da izraze svoje emocije, mišljenje ili da
opisuju svet oko sebe na stranom jeziku, moraju poznavati reči na tom stranom jeziku koje će im služiti u
tu svrhu. Usvajanje vokabulara kod dece je izuzetno bitno, jer na taj način upoznaju svet oko sebe kroz
drugi jezik, a kroz proces usvajanja novih reči, deca poboljšavaju svoj nivo razumevanja, opažanja i
komunikacije.
U našoj školi engleskog jezika deca na različite načine upoznaju vokabular ovog stranog jezika.
Pođimo od osnovnog metodološkog materijala, kao što su slikovne kartice (flashcards) i posteri. Deca,
pre svega, nove reči usvajaju povezujući ih sa slikovitim predstavama istih. U tu svrhu, slikovne kartice su
odličan materijal, jer se svaka reč vezuje za jednu sliku. Tematski obuhvaćen vokabular od nekoliko reči
prikazan je na posterima, koji predstavljaju dobar materijal za obnavljanje i grupisanje naučenog
vokabulara u smislene tematske celine.
Zatim, učeći alfabet engleskog jezika na fonetskom nivou, deca povezuju slova sa rečima koje
počinju na to slovo. I dalje se zadržavamo na slikovnim predstavama reči, a za svako slovo može da se
veže određen broj reći, kako onih poznatih, tako i nekih novih (A is for apple/ant/aunt/alligator; S is for
sparrow/surgeon/sit/shorts/squirrel). Na taj način, deca uče i alfabet i nove reči, unapređujući svoj
vokabular i, samim tim, svoje izražavanje na stranom jeziku.
Proces usvajanja novog vokabulara može se izvoditi i kroz brojne društvene igre, kao što su
domine, karte, edukativne igre sa tablom (board games) i slično. Domine su korisna društvena igra sa
različitim naslikanim površinama koje pokrivaju određenu grupu reči (životinje, biljke, voće, povrće itd.)
Takođe, karte i druge edukativne igre koje sadrže određenu grupu reči, predstavljaju odličan metodički
način da deca obnove prethodno naučen vokabular, upoznaju novi i kroz igru, na zabavan način
upotrebe reči koje su naučili.
Još jedan od načina učenja novog vokabulara engleskog jezika jeste i kroz sistem evaulacije.
Umesto ocena ili imena, deci se dodeljuje jedna reč iz nove grupe reči (herbs, flowers, trees, jobs…).
Učeći svoju reč, oni neometano usvajaju i reči ostale dece iz grupe, čime se upoznaju sa netipičnim
vokabularom koji će im u mnogome pomoći pri opažanju sveta oko sebe i boljem opisivanju istog. Takav,
određeni vokabular od pojedinačnih reči može se koristiti za opis napretka kroz penjanje po drvetu
evaluacije na što višu granu.
U našoj školi engleskog jezika pri učenju novog vokabulara ili obnavljanju naučenog koristimo i
pesme. Ukoliko se radi o novom vokabularu, deca se prethodno upoznaju sa rečima koje će čuti u pesmi,
potom slušaju pesmu i pamteći melodiju, istovremeno pevuše i pamte i nove reči. Takođe, čitanjem
teksta, rezultat je sličan – prvo se predstave nepoznate reči, a potom se kroz čitanje i vežbe razumevanja
teksta, usvajaju i nove reči.
Međutim, najveći uspeh usvajanja novog vokabulara na engleskom jeziku ne bi bio moguć bez
povremenog obnavljanja prethodno naučenog. Kroz pevanje naučenih pesmica, diskusije o tekstovima ili
posterima, ili kroz učestvovanje u društvenim igrama, brojnim poligonima i ostalim aktivnostima u

zatvorenom ili otvorenom prostoru, obnavljamo naučeno i kroz ponavljanje smo sigurni da se usvojena
reč može upotrebiti.
Svaku životnu situaciju koristimo da bismo obogatili vokabular engleskog jezika kod dece i
njihova interesovanja pretočimo u neku novu grupu reči koja će im pomoći pri boljem razumevanju i
opisivanju sveta oko sebe.
Dođite i uverite se u naš kvalitet i uspeh u učenju!

Kako da gramatika ne bude bauk

Učenje jezika je danas pravo zadovoljstvo uz veliki broj pomagala, od običnih vizuelnih
do digitalnih ili tehnoloških čuda. Ali ipak, jedan aspekt jezika oduvek je bio 'strašilo' za decu.
Pogađate, to je – gramatika. Čak i ta percepcija se menja u školi Mayflower, jer mi nastojimo da
joj pristupimo temeljno i kreativno. Ono što je najčešća greška u pristupu predavanja gramatike
jeste nabrajanje pravila u nedogled praćeno navođenjem primera iz udžbenika.. Gramatika kao
takva ne bi trebalo da se predaje van konteksta, učenici su tu da usvajaju jezik i strukture
spontano a ne na osnovu izlistanih pravila, a vešt predavač je onaj koji ta pravila predoči u formi
priče, igre ili nekog sličnog smislenog konteksta. U nastavku slede neke od metoda za
uvežbavanje gramatike gde ona igra sve uloge osim bauka i umesto monotone rutine prelazi u
dinamičnu i izazovnu aktivnost.

 Posetioci iz različitih vremena
Ne bismo li pristupili nekoj gramatičkoj jedinici, predavači se prerušavaju u razne
likove, koji imaju imena, priču o tome kako su došli tu, pa čak i sebi svojstven
naglasak. Oni su posetioci iz prošlosti, sadašnjosti ili daleke budućnosti, i tu su da
podele svoje avanture sa učenicima, koji prikovani za svoje stolice ili jastučiće
slušaju i postavljaju pitanja, nesvesni da zapravo koriste strani jezik, pa ga samim tim
i najprirodnije vežbaju.
 Pesme
Veoma uspešna metoda razumevanja gramatike su svakako pesme, gde učenici mogu
da pevaju karaoke, zapisuju šta su čuli ili pak da dobiju tekst pesme pa popunjavaju
prazna mesta nakon prvog slušanja. Nakon što im pesma uđe u uho, mogu da se
uključe gramatička vežbanja, gde svako kaže po deo rečenice, pa menja vremena ili ih
prosto prepoznaje.
 Pričanje priča, slušanje i kreativno stvaranje priča
Još jedan način da gramatika ne bude pasivna aktivnost je kreativno pričanje priča,
slušanje, a naposletku i samostalno stvaranje priče. Naime, učenje stranog jezika je
neraskidivo povezano sa pričama, bilo to slušanje iste, reprodukovanje ili stvaranje
njihove sopstvene priče uz alate koji su im na raspolaganju. Učenici mogu pismeno ili
usmeno da grade priču, rečenicu po rečenicu, a ukoliko neka nije gramatički ispravna,
taj učenik gubi red i dobija novu priliku nakon što ostali daju svoj doprinos priči.
Ukoliko su rečenice napisane na tabli, učenici mogu sami da ispravljaju greške i nauče
kako da koriste koje vreme a i vrste reči.

 Video klipovi
Svako dete, još od malih nogu, okruženo je nekom vrstom animacije, pa je taj vid
učenja izvanredno prihvaćen od strane učenika. I ovde je veoma bitno obnoviti
gradivo ili vokabular koji im je već poznat, a svakako i uvesti nove reči pre nego što
pogledaju video. Idealna dužina videa za predškolce ne bi trebalo da je duža od 3
minuta, a za starije granica je 7 do 10 minuta. Nakon odgledanog videa, sledi
diskusija, i koriste se gramatičke konstrukcije koje su mogli da čuju u snimku a isto
tako i novousvojeni vokabular. Na primer, na taj način se može uživati u prenosu
utakmice sa komentarima gde preovlađuje Present Simple Tense, ili kratki filmovi o
istoriji nekog grada gde je alat koji koriste Past Simple, isto tako komparacija prideva
sa mnoštvom reportaža o različitim životinjskim vrstama, narodnim običajima,
građevinama i mnoštvom nekih drugih edukativnih I interesantnih sadržaja gde mladi
gledaoci imaju priliku da urone u neki novi svet na par minuta.
Ovo su samo neke od metoda koje se primenjuju u našoj nastavi, zavisno od uzrasta
učenika.. Dati mašti na volju i pristupiti svemu kroz igru formula je za uspešne rezultate,
usvajanje pravila jezika, a i dobru zabavu.

ENGLESKI KROZ GLUMU

Jedan od načina upotrebe i uvežbavanja govornog engleskog jezika jeste dramsko izvođenje.
Dramsko izvođenje predstavlja zabavan način na koji učenici mogu da iskažu svoje misli i osećanja na
kreativan način. Drama u učenju engleskog jezika ima nekoliko prednosti, a najistaknutije su upotreba
jezika, razvoj tečnog govora i oslobađanje od treme pred scenski nastup.

Listen, analyse, practice, improve!

U našoj školi engleskog jezika postoji nekoliko načina pripreme pre samog javnog nastupa, a
jedan od njih je uvežbavanje priče na engleskom jeziku koju prvo slušamo, razrađujemo, analiziramo, a
zatim uvežbavamo fraze koje su povezane u lako pamtljive smislene celine i, na kraju, dodajemo pokret
i emociju tekstu i uvežbavamo i izvođenje istog. Deca uživaju u svim ovim fazama.
Takođe, počinjemo od jednostavnih vežbi na engleskom jeziku, kao što je ponavljanje jedne reči
ili rečenice na engleskom kroz različite emocije, zatim brzalice, kraće i duže recitacije, napredujući ka
onim kompleksnijim dramskim formama, kao što su monolozi i dijalozi (Fairyland 4 AB p.126). Pritom,
uvežbavamo i govor tela koji prati tekst koji izgovaramo. Naši učenici kroz dramu izražavaju svoje
emocije i karakter i time daju lični pečat tekstu koji izvode na engleskom jeziku. Neretko menjaju
originalni tekst, time pokazujući koliko su kreativni i dorasli ovom zadatku, ali i koliko su svesni svojih
veština u upotrebi engleskog.

Kako gluma pomaže u razvoju govora na engleskom jeziku

Izgovaranjem određenog teksta učenici vežbaju jezičke strukture koje se memorišu i pomažu
učenicima u izražavanju mišljenja u kasnijoj komunikaciji na engleskom jeziku. U svakodnevnoj
komunikaciji koristi se dosta pauza i poštapalica, a kroz glumu i izvođenje nekog dramskog dela,
uvežbava se upotreba jednostavnih, ali i kompleksnih rečeničnih struktura koje ne podržavaju uzrečice i
pauze. Vežba je ključ uspeha, a naši učenici vole govorne vežbe na engleskom jeziku, je jer su kreativne i
produktivne.

Stage fright? What is it?
Ukoliko ste primetili strah od javnog nastupa kod svoje dece, isprobajte da prevaziđete neku
“strašnu situaciju” ulaskom u različite likove koji su akteri te situacije. Još ako je to na stranom jeziku,
efekat je još jači i dete se još više oslobađa. Uvežbavanjem nastupa na stranom jeziku i njegovim

izvođenjem, naši učenici sa lakoćom prevazilaze tremu, uče se staloženosti, odnosno samokontroli i
vladanju situacijom. Na javnim časovima na engleskom jeziku pred grupom drugara, roditeljima ili pred
većom i nepoznatom grupom ljudi naši učenici pokazuju veliko samopouzdanje i nenadmašan osećaj
postignuća i ponosa!
Uverite se koliko radosti i zadovoljstva gluma donosi deci, evo nekih vežbica koje koristimo! Za
našu školu važi da granice kreativnosti u upotrebi jezika ne postoje!

1. Here are some tongue twisters for you:
Six big pink fish sitting in the kitchen.
Six slippery snails, slid slowly seaward.
Four furious friends fought for the phone.
The bottom of the butter bucket is the buttered bucket bottom.

2. Perform the sentence “There’s a rocket in the sky” change the tone of your vice, intonation and
body language as if you are:
– Happy
– Excited
– Sad
– Bored
– Scared
3. Play for practicing comparison of adjectives