CRAFTS

Jedna od neizostavnih metoda za usvajanje engleskog jezika u školi Mayflower predstavlja
pravljenje različitih predmeta, malih umetničkih dela od najrazličitijih materijala. Učenici sami
osmišljavaju i stvaraju svoje suvenire, slike, priveske, kulinarske bravure i druge izvanredne
predmete, istovremeno dobijajući pomoć od predavača na stranom jeziku.
Na ovim aktivnostima deca se uče kako da prate uputstva na stranom jeziku, uče kako se zovu
materijali, koje se radnje obavljaju da bi dobili gotovo umetničko delo, uče da rade u timu i da
komuniciraju sa drugima u toj aktivnosti. Takođe je važno i to što se na primeru ovih aktivnosti
deca uče da započeti zadatak obave do kraja. Pravljenjem različitih rukotvorina stimuliše se i
razvoj fine motorike, deca jačaju svoje samopouzdanje i osećaju naročiti ponos kada svojoj grupi
na engleskom ili drugom stranom jeziku opisuju ono što su napravili. Sve što dete napravi
jedinstveno je malo umetničko delo, bilo to vozilo napravljeno od plastičnih predmeta, nakit od
perli ili cvet od zrna kukuruza ili obrisi boja na slikarskom platnu.

SCIENCE

Šta može da bude zanimljivije za dete koje usvaja novi jezik od naučnih eksperimenata? Engleski
jezik se u edukativnom centru Mayflower uči kroz CLIL metod. Prirodne i društvene nauke koje
se izučavaju u školi ulaze u naš centar kroz engleski jezik. Dok u gramatičkim vežbanjima
imamo postavku gramatičkog pitanja i njegovo rešenje, kada učimo kroz nauku učimo kroz
praktični deo kako do tog rešenja da dođemo. Ovi časovi nam pomažu da učimo o svetu oko nas i
primenimo jezik na praktične stvari iz geografije, matematike, istorije, astronomije, i naravno,
hemije. Na časovima hemije deca posebno uživaju u izvođenju eksperimenata, gde se postupak
objašnjava na engleskom jeziku, a rezultat bude, pa… ponekad i iznenađenje!

CRAFTS & SCIENCE
Call Now Button