Italijanski

Italijanski za predškolce

Na kursu italijanskog jezika za predškolce, deca uživaju u pesmicama na italijanskom jeziku, gledaju zanimljv video materijal i oponašaju govor junaka sa kojima se poistovete. Mnogo kulinarskih radionica na kojima se uči o hrani, dinamičnih igara uz pomoć kojih deca spontano usvajaju fraze i vokabular na italijanskom jeziku. Maštovite aktivnosti i divna melodija ovog jezika čine da deca uživaju na časovima italijanskog jezika.

Italijanski za osnovce

Interesantni koncepti časova italijanskog jezika omogućavaju da učenici savladaju kako osnovne glagole italijanskog jezika, tako i obiman vokabular na teme koje učenike okružuju. Sve aktivnosti su interaktivne i učenici pomoću konverzacijskog metoda vrlo lako progovore i sklapaju duže govorne činove na italijanskom jeziku. Precizno postavljaju pitanja i daju odgovore složenim rečenicama. Nastavljaju započete priče, opisuju slike i prepričavaju filmove. To su samo neke od aktivnosti u kojima deca školskog uzrasta uživaju. Posebno zadovoljstvo im pričinjavaju zabavnim kvizovi o kulturi Italije.

Italijanski za srednjoškolce

Kursevi italijanskog za srednjoškolce veoma su savremeni, bogatog i modernog sadržaja, kako bi svo stečeno znanje bilo lako primenjivo u realnoj komunikaciji na italijanskom jeziku. Udžbenici su kvalitetni, izdati od strane renomiranih italijanskih izdavača. Na ovim kursevima veća pažnja se poklanja jačanju govorne veštine, s obzirom da polaznici već imaju jaku teorijsku osnovu. Polaznici se mogu pripremati za polaganje međunarodno priznatih ispita CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera). U zavisnosti od nivoa znanja italijanskog jezika, bira se koji će CILS polaznik polagati. Na ovom ispitu proveravaju se veštine slušanja, pisanja, čitanja i jezičko-gramatička kompetencija, kao i veština usmenog izražavanja.