Kineski

Kineski za predškolce

Prvi časovi kineskog jezika otkrivaju njegovu melodiju, deca se privikavaju na kineske glasove i reči. Upoznavanje sa prvim kineskim rečima uz pomoć slika. Mnogo muzike i igre. Akcenat je na slušanju i ponavljanju reči i fraza. Priče o Kini, sa mnogo zanimljivih likova koji deci približavaju kineski jezik i kulturu.

Kineski za osnovce

Na ovom kursu deca uče kineski jezik kroz kraće fraze i rečenice. Upoznaju se sa kineskim karakterima i vežbaju njihovo pisanje. Postavljaju se osnove fonetskih i sintaksičkih pravila. Recitacije su neizostavan deo časova kako bi se vežbao izgovor. Zanimljiva vežbanja iz udžbenika kreativne interaktivne igrice. Vežbe kroz glumu i čitanje zanimljivih tekstova. Potpuno zaronjeni u kinesku kulturu.

Kineski za srednjoškolce

Na ovom kursu polaznici unapređuju elemente pismenosti na kineskom jeziku. Uvežbava se konverzacija i razumevanje pisanih tekstova. Uvođenje novih gramatičkih i lingvističkih pravila na kreativan i upečatljiv način. Razgovor sa izvornim govornicima. Običaji i kulturno nasleđe Kine.