Nemački

Kursevi nemačkog za predškolce

Predškolski kursevi nemačkog jezika zasnivaju se na učenju jezika kroz igru. Deca kroz igre uče vokabular svog okruženja. Uključeno je mnogo kartica pomoću kojih se usvajaju nove reči, audio i video materijali. Časovi su zabavni, atmosfera je vesela i na taj način, se spontano i uz lakoću savladaju svi zadati cilejvi kursa. Na kraju kursa deca mogu da se predstave u kraćim rečenicama na nemačkom jeziku i opišu pojmove koji su im bliski.

Kursevi nemačkog za osnovce

Na ovim kursevima deca koriste najnovije udžbenike koj prate obrazovne trendove. Pored udžbenika na našem kursu, pratimo i školsko gradivo učenika. Polaznici kurseva uz interaktivne igre i zanimljive govorne vežbe unapređuju svoj vokabular. Gramatička pravila, koja mnogima predstavljaju bauk, usvajaju se uz animaciju na zanimljiv način, što omogućava učenicima da ih lakše upamte. Radi se u malim grupama, što omogućava individualni pristup svakom učeniku. Časovi su tematski utoliko da se drugi predmeti inkorporiraju u nastavu nemačkog. Roditelji dobijaju nakon svakog časa izveštaj o pređenom gradivu, te na taj način mogu biti stalno informisani o toku programa. Na kraju kursa, učenici polažu interni pismeni i usmeni test i dobijaju sertifikat o postignutom nivou znanja nemačkog jezika.

Kursevi nemačkog za srednjoškolce

Pošto smo savladali sve potrebne osnove, ostaje da na ovim kursevima primenjujemo pravila i bogatimo rečnik novim pojmovima. Na ovim kursevima polaznici vode diskusije na aktuelne ili zanimljive teme. Razvoj komunikacijskih veština na nemačkom je primarni cilj ovih kurseva. Polaznici su u mogućnosti da vode duže razgovore sa svojim sagovornicima. U ovom periodu, polanici se polako opredeljuju za pipreme za polaganje Goethe ispita. Ovi međunarodno priznati sertifikati otvaraju put za školovanje u inostranstvu.