Španski

Španski jezik za decu i mlade

Kao i kod učenja bilo kog drugog stranog jezika, najbolji način za usvajanje španskog jezika za decu predškolskog uzrasta je kroz pesmu, ples, igru, interaktivnu nastavu, kombinaciju različitog audiovizuelnog materijala i sadržaja, kao i kroz upotrebu udžbenika koji su prilagodjeni tom uzrastu. Akcenat kod dece predškolskog uzrasta je pre svega na konverzaciji, tačnije na usvajanju odredjenih pravila izgovora koje deca usvajaju nesvesno kroz rime i pesme. Španski jezik je pevljiv, interesantan i dosta primamljiv deci, a poznato je da deca najbolje usvajaju jezik kada učenje počne u ranom dobu.

Španski za osnovce

Kada se radi o deci osnovnoškolskog uzrasta, kursevi se polako izmeštaju iz oblasti igara, u oblast ozbiljnijeg razvoja i ostalih jezičkih kompetencija. Pored neizostavnih kvizova, pesama, kao i brojnog audiovizuelnog materijala, deca uzrasta od 7 godina i nadalje, već počinju da uče španski alfabet i pisanje reči, fraza i celih rečenica, kao i jednostavnije gramatičke strukture koje imaju za cilj da značajno poboljšaju njihovu komunikaciju na španskom jeziku. U ovom dobu, deca vežbaju i čitanje, ali i pisanje na zadatu temu. Vremenom se uvode i teže gramatičke jedinice, proširuje se vokabular i deca se ohrabruju da samostalno koriste španski jezik u komunikaciji u modelima dijaloga koje uvežbavju na ćasu. Udžbenici koji se koriste su u potpunosti prilagodjeni uzrastu, ali se pored udžbenika koristi i obilje dodatnog nastavnog materijala. Učenje španskog jezika kod dece srednješkolskog uzrasta i mladih u velikoj meri zavisi od toga da li su polaznici već imali susreta sa španskim jezikom ili su apsolutni početnici. Samim tim, i izbor udžbenika i nastavnog materijala će biti prilagođen potrebama i sposobnostima polaznika. U ovom uzrastu, na kursevima španskog jezika se podstiču sve 4 jezičke kompetencije, a moguća je i priprema za polaganje DELE ispita, koji je međunarodno priznat sertifikat znanja španskog jezika. U našem edukativnom centru nastava španskog jezika se obavlja u grupama ili indvidualno uz upotrebu najsavremenijih tehnologija, kao i kombinaciju različitih metodologija u nastavi koje će vašoj deci omogućiti prijatan i zabavan boravak i učenje. Nastavu obavljaju master profesori španskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u edukaciji dece i mladih, kako kroz grupnu, tako i kroz individualnu nastavu.

Jelena Kaurin

Predavač za engleski i španski jezik

Jelena Kaurin

Još u osnovnoj školi sam otkrila ljubav prema jezicima i sposobnost da svoje znanje prenesem drugima. Ta ljubav nije prestala …