Individualni tretman

Logopedski individualni pregledi obuhvataju:

 • Preventivne preglede u cilju sprečavanju nastanka problema (od prve do šeste godine)
 • Sistematske preglede (uzrast 2, 4 i 6 godina)
 • Rad sa decom koja kasne u govorno-jezičkom razvoju
 • Rad sa decom koja mucaju
 • Rad sa decom koja nepravilno izgovaraju glasove
 • Rad sa decom koja imaju dugotrajnu promuklost ili potpuni gubitak glasa
 • Rad sa decom koja imaju neadekvatno razumevanje
 • Rad sa decom koja brzo govore
 • Rad sa decom koja sporo govore
 • Rad sa decom koja imaju poteškoća da izraze svoje misli
 • Rad sa decom koja imaju poteškoća u čitanju
 • Rad sa decom koja imaju poteškoća u pisanju

Individualni tretmani se realizuju u trajanju od 45 minuta ili 60 minuta i podrazumevaju logopedski tretman deteta i savetodavni rad  sa roditeljima.

Logopedski tretmani podrazumevaju i rad sa decom školskog uzrasta, kao i odraslim licima.

Ružica Ćirković

Logoped

Ružica Ćirković

Nakon završenih osnovnih studija na logopedskom smeru, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2012. godine, logoped Ružica Biševac započinje …