Programiranje za predškolce

Kurs programiranja za predškolce (uzrast 5-7)

Najmlađi polaznici imaju priliku da uđu u svet programiranja koristeći inovativne tehnologije i najsavremenije metode rada zasnovane na STEM principu. Na našim kursevima za predškolce, deca se mogu upoznati sa jezikom ScratchJr, i sa tri robota: BLUE BOT, Kibo i LEGOBOOST robotom.

ScratchJr

Jezik napravljen s ciljem da uvede decu u programiranje, a nastao na MIT univerzitetu kao pojednostavljena verzija Scratch-a. Pomoću njega deca mogu da kreiraju sopstvene priče, animacije, igrice. Namenjen je uzrastu od 5-7 godina. Da bi deca programirala u ScrathJr-u nije neophodno da znaju slova, jer se programiranje svodi na dodavanje grafičkih blokova. Deca u ScratchJr mogu da kreiraju sopstvene likove ili da menjaju postojeće, mogu da dodaju sopstvene glasove i fotografije i da sami budu deo igrice. Koristeći kombinacije sopstvenih blokova, deca na jedinstven način oživljavaju svoje likove. Obuka se radi na tabletima.

ROBOTI: BLUE Bot, KIBO i Lego Boost

Pomoću robota deca uče da rešavaju kompleksne probleme, uče na greškama i dolaze zajedno do rešenja. Podstiču se da sarađuju i rade u timu. Programiranjem robota deca nauče da identifikuju problem, zamisle i isplaniraju rešenje, naprave ga i testiraju. Kroz robotiku deci je omogućeno da povežu koncepte programiranja sa konkretnim fizičkim objektima. Kibo robot je napravljen u saradnji sa MIT univerzitetom i to je jedini robot pomoću koga deca uče naredbe u programiranju bez korišćenja ekrana. Programski kod kibo robota je „opipljiv“ jer je predstavljen kockicama koje deca slažu.