Jedan od načina upotrebe i uvežbavanja govornog engleskog jezika jeste dramsko izvođenje.
Dramsko izvođenje predstavlja zabavan način na koji učenici mogu da iskažu svoje misli i osećanja na
kreativan način. Drama u učenju engleskog jezika ima nekoliko prednosti, a najistaknutije su upotreba
jezika, razvoj tečnog govora i oslobađanje od treme pred scenski nastup.

Listen, analyse, practice, improve!

U našoj školi engleskog jezika postoji nekoliko načina pripreme pre samog javnog nastupa, a
jedan od njih je uvežbavanje priče na engleskom jeziku koju prvo slušamo, razrađujemo, analiziramo, a
zatim uvežbavamo fraze koje su povezane u lako pamtljive smislene celine i, na kraju, dodajemo pokret
i emociju tekstu i uvežbavamo i izvođenje istog. Deca uživaju u svim ovim fazama.
Takođe, počinjemo od jednostavnih vežbi na engleskom jeziku, kao što je ponavljanje jedne reči
ili rečenice na engleskom kroz različite emocije, zatim brzalice, kraće i duže recitacije, napredujući ka
onim kompleksnijim dramskim formama, kao što su monolozi i dijalozi (Fairyland 4 AB p.126). Pritom,
uvežbavamo i govor tela koji prati tekst koji izgovaramo. Naši učenici kroz dramu izražavaju svoje
emocije i karakter i time daju lični pečat tekstu koji izvode na engleskom jeziku. Neretko menjaju
originalni tekst, time pokazujući koliko su kreativni i dorasli ovom zadatku, ali i koliko su svesni svojih
veština u upotrebi engleskog.

Kako gluma pomaže u razvoju govora na engleskom jeziku

Izgovaranjem određenog teksta učenici vežbaju jezičke strukture koje se memorišu i pomažu
učenicima u izražavanju mišljenja u kasnijoj komunikaciji na engleskom jeziku. U svakodnevnoj
komunikaciji koristi se dosta pauza i poštapalica, a kroz glumu i izvođenje nekog dramskog dela,
uvežbava se upotreba jednostavnih, ali i kompleksnih rečeničnih struktura koje ne podržavaju uzrečice i
pauze. Vežba je ključ uspeha, a naši učenici vole govorne vežbe na engleskom jeziku, je jer su kreativne i
produktivne.

Stage fright? What is it?
Ukoliko ste primetili strah od javnog nastupa kod svoje dece, isprobajte da prevaziđete neku
“strašnu situaciju” ulaskom u različite likove koji su akteri te situacije. Još ako je to na stranom jeziku,
efekat je još jači i dete se još više oslobađa. Uvežbavanjem nastupa na stranom jeziku i njegovim

izvođenjem, naši učenici sa lakoćom prevazilaze tremu, uče se staloženosti, odnosno samokontroli i
vladanju situacijom. Na javnim časovima na engleskom jeziku pred grupom drugara, roditeljima ili pred
većom i nepoznatom grupom ljudi naši učenici pokazuju veliko samopouzdanje i nenadmašan osećaj
postignuća i ponosa!
Uverite se koliko radosti i zadovoljstva gluma donosi deci, evo nekih vežbica koje koristimo! Za
našu školu važi da granice kreativnosti u upotrebi jezika ne postoje!

1. Here are some tongue twisters for you:
Six big pink fish sitting in the kitchen.
Six slippery snails, slid slowly seaward.
Four furious friends fought for the phone.
The bottom of the butter bucket is the buttered bucket bottom.

2. Perform the sentence “There’s a rocket in the sky” change the tone of your vice, intonation and
body language as if you are:
– Happy
– Excited
– Sad
– Bored
– Scared
3. Play for practicing comparison of adjectives

ENGLESKI KROZ GLUMU
Call Now Button