Javni časovi u našem centru

Na kraju svake školske godine, naši polaznici pripremaju spektakularne javne časove za svoje roditelje i ostalu publiku. Javni časovi su mini priredbe na kojima naši polaznici prikazuju sve što su naučili protekle godine, a toga je mnogo. Tu je veliki broj pesama, koreografije na pop muziku, individualnih i grupnih recitacija, igre, glume, kvizova za roditelje … Rečju, mnogo interakcije i uživanja u jeziku i talentima naših polaznika. Ove godine smo se oprobali u mini predstavama: At the doctor’s Mayflower restaurant Five police officers Guess my job At the hairdresser’s Fruit market… Odzvanjali su zvuci pesama Que sera sera, Celebration, Let’s twist again i mnogih drugih evergreen hitova. Posebno smo ponosni na učenike četvrtog razreda koji su sa svojim profesorima iz Mayflower edukativnog centra snimili film Quest for Knowledge. Svake godine lestvicu naših postignuća podižemo sve više. Naši javni časovi, kao naš prvi film, dokaz su da se engleski jezik može učiti na kreativan način, na način koji motiviše naše polaznike i koja svakako ostavlja vredan trag.