Učenje jezika je danas pravo zadovoljstvo uz veliki broj pomagala, od običnih vizuelnih
do digitalnih ili tehnoloških čuda. Ali ipak, jedan aspekt jezika oduvek je bio 'strašilo' za decu.
Pogađate, to je – gramatika. Čak i ta percepcija se menja u školi Mayflower, jer mi nastojimo da
joj pristupimo temeljno i kreativno. Ono što je najčešća greška u pristupu predavanja gramatike
jeste nabrajanje pravila u nedogled praćeno navođenjem primera iz udžbenika.. Gramatika kao
takva ne bi trebalo da se predaje van konteksta, učenici su tu da usvajaju jezik i strukture
spontano a ne na osnovu izlistanih pravila, a vešt predavač je onaj koji ta pravila predoči u formi
priče, igre ili nekog sličnog smislenog konteksta. U nastavku slede neke od metoda za
uvežbavanje gramatike gde ona igra sve uloge osim bauka i umesto monotone rutine prelazi u
dinamičnu i izazovnu aktivnost.

 Posetioci iz različitih vremena
Ne bismo li pristupili nekoj gramatičkoj jedinici, predavači se prerušavaju u razne
likove, koji imaju imena, priču o tome kako su došli tu, pa čak i sebi svojstven
naglasak. Oni su posetioci iz prošlosti, sadašnjosti ili daleke budućnosti, i tu su da
podele svoje avanture sa učenicima, koji prikovani za svoje stolice ili jastučiće
slušaju i postavljaju pitanja, nesvesni da zapravo koriste strani jezik, pa ga samim tim
i najprirodnije vežbaju.
 Pesme
Veoma uspešna metoda razumevanja gramatike su svakako pesme, gde učenici mogu
da pevaju karaoke, zapisuju šta su čuli ili pak da dobiju tekst pesme pa popunjavaju
prazna mesta nakon prvog slušanja. Nakon što im pesma uđe u uho, mogu da se
uključe gramatička vežbanja, gde svako kaže po deo rečenice, pa menja vremena ili ih
prosto prepoznaje.
 Pričanje priča, slušanje i kreativno stvaranje priča
Još jedan način da gramatika ne bude pasivna aktivnost je kreativno pričanje priča,
slušanje, a naposletku i samostalno stvaranje priče. Naime, učenje stranog jezika je
neraskidivo povezano sa pričama, bilo to slušanje iste, reprodukovanje ili stvaranje
njihove sopstvene priče uz alate koji su im na raspolaganju. Učenici mogu pismeno ili
usmeno da grade priču, rečenicu po rečenicu, a ukoliko neka nije gramatički ispravna,
taj učenik gubi red i dobija novu priliku nakon što ostali daju svoj doprinos priči.
Ukoliko su rečenice napisane na tabli, učenici mogu sami da ispravljaju greške i nauče
kako da koriste koje vreme a i vrste reči.

 Video klipovi
Svako dete, još od malih nogu, okruženo je nekom vrstom animacije, pa je taj vid
učenja izvanredno prihvaćen od strane učenika. I ovde je veoma bitno obnoviti
gradivo ili vokabular koji im je već poznat, a svakako i uvesti nove reči pre nego što
pogledaju video. Idealna dužina videa za predškolce ne bi trebalo da je duža od 3
minuta, a za starije granica je 7 do 10 minuta. Nakon odgledanog videa, sledi
diskusija, i koriste se gramatičke konstrukcije koje su mogli da čuju u snimku a isto
tako i novousvojeni vokabular. Na primer, na taj način se može uživati u prenosu
utakmice sa komentarima gde preovlađuje Present Simple Tense, ili kratki filmovi o
istoriji nekog grada gde je alat koji koriste Past Simple, isto tako komparacija prideva
sa mnoštvom reportaža o različitim životinjskim vrstama, narodnim običajima,
građevinama i mnoštvom nekih drugih edukativnih I interesantnih sadržaja gde mladi
gledaoci imaju priliku da urone u neki novi svet na par minuta.
Ovo su samo neke od metoda koje se primenjuju u našoj nastavi, zavisno od uzrasta
učenika.. Dati mašti na volju i pristupiti svemu kroz igru formula je za uspešne rezultate,
usvajanje pravila jezika, a i dobru zabavu.

Kako da gramatika ne bude bauk
Call Now Button