Kompanije

Uspešna komunikacija u poslovanju se postiže razvijenim komunikacijskim veštinama, kao i
dobrim poznavanjem stranih jezika. U svakom poslu podrazumeva se uspeh, stoga ne treba dozvoliti da
vas slabo ili pasivno znanje stranog jezika uspori ili udalji od cilja i uspešno realizovanih poslova.
Naši kursevi stranih jezika su osmišljeni prema potrebama jedne kompanije, sa posebnim
fokusom na poslovni vokabular koji je potreban za uspešno poslovanje i pregovaranje. Oblasti jezika koje
naši kursevi pokrivaju su široke, sa jedinim ciljem – da podupremo i unapredimo vasu usmenu i pisanu
komunikaciju, bilo da su u pitanju javne prezentacije, seminari, konferencije, poslovna putovanja,
poslovna korespodencija i pregovaranja.
Kursevi stranih jezika se održavaju na engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, kineskom i
italijanskom jeziku. Predviđeni kursevi su opšti kurs stranog jezika po nivoima znanja, poslovni i

konverzacijski kurs stranog jezika, kao i poseban kurs stranog jezika prema predviđenoj tematici. Kursevi se
odvijaju u Vašem radnom prostoru ili u našem edukativnom centru, prema dogovorenim terminima.
Predavači su diplomirani master profesori stranih jezika sa višegodišnjim iskustvom u nastavi sa
stalnim usavršavanjem.
Kursevi za kompanije obuhvataju i testiranje polaznika, konsultacije, završni test, kao i sertifikat o
završenom nivou znanja usaglašenim sa CEFR nivoima.