Kompanije

Uspešna komunikacija u poslovanju se postiže razvijenim komunikacijskim veštinama, kao i
dobrim poznavanjem stranih jezika. U svakom poslu podrazumeva se uspeh, stoga ne treba dozvoliti
da vas slabo ili pasivno znanje jezika uspori ili udalji od cilja i uspešno realizovanih poslova.
Naši kursevi stranih jezika se koncipiraju prema potrebama jedne kompanije, nakon analize
potreba obavljene sa zaposlenima u kompaniji. Poseban fokus zauzima poslovni jezik, odnosno
funkcionalna gramatika i fond stručnih reči, koji je potreban za uspešnu poslovnu komunikaciju.
Oblasti jezika koje naši kursevi pokrivaju su široke, sa jedinim ciljem – da podstaknemo i
unapredimo usmenu i pisanu komunikaciju, bilo da su u pitanju javne prezentacije, seminari, pisana
korespondencija, pisanje izveštaja ili drugi jezički izazovi.
Kursevi se odvijaju u Vašem radnom prostoru ili u našem edukativnom centru, prema
dogovorenim terminima.
Pored grupne nastave, u ponudi imamo i individualne časove, ali i poluindividualnu nastavu.
Predavači su diplomirani master profesori stranih jezika sa višegodišnjim iskustvom u nastavi
poslovnog engleskog jezika.
Program poslovnog engleskog obuhvata testiranje polaznika, konsultacije, završni test, kao i
sertifikat o završenom nivou znanja u saglasnosti sa CEFR nivoima.