Logoped

Individulani tretmani

Logopedski individualni pregledi obuhvataju:
– Preventivne preglede u cilju sprečavanju nastanka problema (od prve do šeste godine)
– Sistematske preglede (uzrast 2, 4 i 6 godina)
– Rad sa decom koja kasne u govorno-jezičkom razvoju
– Rad sa decom koja mucaju
– Rad sa decom koja nepravilno izgovaraju glasove
– Rad sa decom koja imaju dugotrajnu promuklost ili potpuni gubitak glasa
– Rad sa decom koja imaju neadekvatno razumevanje
– Rad sa decom koja brzo govore
– Rad sa decom koja sporo govore
– Rad sa decom koja imaju poteškoća da izraze svoje misli
– Rad sa decom koja imaju poteškoća u čitanju
– Rad sa decom koja imaju poteškoća u pisanju

Individualni tretmani se realizuju u trajanju od 45 minuta ili 60 minuta i podrazumevaju logopedski
tretman deteta i savetodavni rad sa roditeljima.

Logopedski tretmani podrazumevaju i rad sa decom školskog uzrasta, kao i odraslim licima.

Logoped

Razvojni program za predškolce i decu mlađeg uzrasta
Jezičke radionice „Kućica radosti“
Pored individualnih tretmana sa logopedom, u ponudi imamo i jezičke radionice kao program za
predškolce i decu mlađeg uzrasta koji za cilj ima razvoj socijalne interakcije, razvoj jezičkih veština i
osnaživanje ličnosti deteta.

Kroz grafomotorne i druge vežbe deca usvajaju sve neophodne predškolske jezičke veštine, ali i
veštine pisanja i čitanja. Pored toga, tokom radionica deca će usvajati prostorne relacije, unaprediti
razumevanje reči, obogatiti rečnik, uneprediti veštinu slušanja i usmeravanja pažnje.
Kreativni program za predškolce pod nazivom „Kućica radosti“ vode master logopedi sa velikim
iskustvom u radu sa decom.

Kreativni put do 1.razreda