Međunarodni ispiti

DELF (Diploma za učenje francuskog jezika) i DALF (Diploma za napredni nivo poznavanja
francuskog jezika) zvanični su medjunarodno priznati sertifikati koji su neophodni za studiranje
na francuskim univerzitetima ili za dobijanje zaposlenja na teritoriji Francuske. DELF ispit
odgovara nivoima od A 1 do B 2, dok DALF ispiti odgovaraju naprednim nivoima francuskog
jezika, tj. nivoima C 1 i C 2. Kao i kod većine medjunarodnih ispita, i prilikom polaganja ova dva
ispita proveravaju se 4 jezičke veštine: čitanje, slušanje, pisanje i govor. Težina ispita i samo
trajanje ispita zavisi od nivoa koji kandidat želi da stekne. Samim tim, na početnim nivoima
pitanja su lakšeg karaktera i polaganje je vremenski kraće, dok su pitanja na naprednim nivoima
dosta teža, ali kandidat ima na raspolaganju i više vremena. Tempo rada i trajanje pripremnog
kursa prilagodjeni su individualnim potrebama i predznanju polaznika, a nastavu obavljaju
diplomirani profesori francuskog jezika sa iskustvom u ovoj oblasti.