Međunarodni ispiti

GOETHE ZERTIFIKAT (nivo A1 i A2) je zvanični i međunarodno priznati sertifikat o znanju
nemačkog jezika koji se traži na većini univerziteta nemačkog govornog podučja. Polaganjem
ovih ispita dokazujete da imate osnovno znanje nemačkog jezika i možete da se sporazumevate
na jednostavan način, te da se samim tim dobro snađete u komunikaciji o svakodnevnim
temama. Goethe ispiti A1 i A2 se sastoje iz sledećih delova:
 pismeni deo (sa zadacima iz slušanja, čitanja i pisanja)
 usmeni deo (sa tezama za podsećanje i tematskim karticama)
Ukoliko niste sigurni koji od ova dva ispita odgovaraju vašem nivou znanja, u našem
edukativnom centru možete obaviti besplatno testiranje pre početka same pripreme. Pripremni
kursevi za polaganje ovih ispita koncipirani su tako da Vam omoguće da uspešno savladate
neophodne jezičke kompetencije koje su obuhvaćene ispitom. Trajanje kursa u mnogome zavisi
od samih potreba kandidata, pre svega zato što se naši profesori trude da tempo rada bude
maksimalno priladodjen individualnim potrebama polaznika. Nastavu obavljaju diplomirani
profesori nemačkog jezika sa višegodišnjim iskustvom u oblasti edukacije.