Marija Plavša

Marija Plavša

Moj je posao da obezbedim da svi polaznici našeg centra imaju odličnu nastavu na kojoj će zabavnim, inovativnim i individualnim pristupom naučiti strani jezik. Ovaj predivni zadatak mi omogućava da istovremeno budem na samoj nastavi gde se “predstava odvija”, ali i iza kulisa “u procesu pravljenja predstave” sa kolegama. Zadovoljna lica polaznika su moj najjači i nepresušni izvor inspiracije za nove poduhvate. Oni su sastavni deo našeg centra, koautori svih aktivnosti koje se u njemu odvijaju. Ona poznata da “kompaniju čine ljudi” može se videti kroz sinergiju koja vlada među članovima našeg divnog tima.