Ružica Ćirković

Ružica Ćirković

Nakon završenih osnovnih studija na logopedskom smeru, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2012. godine, logoped Ružica Biševac započinje sticanje iskustva kroz praktični rad na Vojnomedicniskoj akademiji gde je i obavila pripravnički staž.

Zvanje master logopeda stiče 2013. godine, kada počinje sa samostalnim radom na Dečijem dispanzeru Vojnomedicnske akademije.

Bila je član stručnog tima za rano otkrivanje dece sa razvojnom poremećajima. Obavljala je logopedsku procenu. Sprovodila je individualne tretmane razvojnih jezičkih problema, kao i sistematske preglede predškolaca i četvorogdišnjaka.

Unapređivala je rad Razvojnog savetovališta VMA, preventivnim pregledima i savetovanjem roditelja dece mlađe od dve godine u cilju prevencije i rane detekcije razvojnih problema.

Njeno angažovanje i istaknut rad sa velikim brojem dece u 2015-oj godini na Dečijem dispanzeru VMA, bio je javno pohvaljen od načelnika Vojnomedicnske akademije.

Tokom 2015/ 2016. praktično iskustvo dopunjuje pohađanjem edukacije u Institutu za mentalno zdravlje i stiče znanja iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije kao i Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom.

U periodu 2017/ 2018. kao logoped VMA, uspešno je savladala kurseve za unapređenje rada timova razvojnih savetovališta u oblasti razvoja u ranom detinjstvu u okviru projekta “Unapređenje razvoja u ranom detinjstvu jačanjem kapaciteta pedijatrijske službe u domovima zdravlja u Beogradu”.

Autor je i realizator programa za predškolce “Kućica radosti” koji se uspešno sprovodi u edukatvnom centru od oktobra 2018. godine.