Sara Kovačević

Sara Kovačević

Oduvek me je privlačio rad sa decom jer je izazovan i zahteva kreativan pristup, koji ima definisan cilj. Tokom studija sam volontirala u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, a radila sam i kao lični pratilac u Humanitarnoj organizaciji Dečje srce. Stručno usavršavanje sam nastavila u Edukativnom centru Radost govora gde sam se upoznala sa principima i načinima rada, kao i sveobuhvatnom pristupu svakom detetu koje ima poremećaj u govorno-jezičkom razvoju. Svakom zadatku pristupam energično i odgovorno. Prilagođavam se ličnosti osobe sa kojom radim, fokusiram se na sposobnosti koje poseduje, kao i one koje imaju potencijal za napredak.