Suzana Radoš

Suzana Radoš

Kao menadžer škole, ja vodim, nadgledam i obavljam koordinaciju aktivnosti između profesora i polaznika našeg edukativnog centra, kako bi se nastava obavljala nesmetano i na visokom nivou.

Moje posao je delom menadžerski, jer podrazumeva planiranje, organizaciju i rukovođenje poslovima u centru, a ja ga delom doživljavam i kao umetnički, jer podrazumeva veliku kreativnost i slobodu u radu.

Timski duh i osećanje da ste deo jednog uspešnog tima za mene predstavljaju posebno zadovoljstvo i snažan motiv. Svi smo različiti, ali o tim razlikama pričamo, usklađujemo ih i odlično sarađujemo. Iskren osmeh najmlađih polaznika je ono zbog čega uživam u lepoti ovog posla!