Metod rada

Nastava

Nastava traje tokom cele godine. Školski kursevi traju od septembra do juna. Formalni upisni rokovi su septembar i januar, ali se dete može pridružiti u bilo kom trenutku trajanja kursa ukoliko u grupi ima mesta. Letnji kursevi traju tokom juna, jula i avgusta. Nastava se organizuje dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. Svako dete pre ostvarenog upisa ima pravo na besplatan probni čas. Broj dece u grupama je 4-10, jer se ovim obimom grupe obezbeđuje individualan pristup svakom detetu.

Opšte karakteristike dece predškolskog uzrasta

Postoji razlika između učenja stranog jezika u uzrastu od 3 do 6 godina i dece starijeg uzrasta zato što postoje i razlike u razvoju dece. Deca mlađeg uzrasta mogu govoriti o onome što rade, čuju i vide, mogu da izraze svoj stav, koriste različite intonacijske obrasce, logičko rezonovanje itd. Oni znaju da svet funkcioniše prema određenim pravilima iako ponekad ne razumeju sama pravila,pažnja i koncentracija im ne traju dugo. S druge strane, deca malo starijeg uzrasta dožive u tih nekoliko godina neverovatan psihofizički razvoj koji se ogleda u ispoljavanju veće radoznalosti  i postavljanja pitanja, razlikovanju stvarnosti od fikcije, oslanjanju i na izgovorenu reč, ali i na fizički svet kako bi preneli i razumeli značenje, ispoljavanju decidnih stavova o tome šta žele ili ne žele, osećaja za pravednost i pravičnost i sposobnosti saradnje sa drugom decom.

Zašto učenje engleskog u školi Mayflower?

Imajući sve ovo u vidu, profesori u našoj školi drže nastavu engleskog u skladu sa metodološkim načelima koja važe za učenike mlađeg uzrasta. Ilustracije radi, većina aktivnosti za mlađu decu obuhvata pokret i uključuje čula, koriste se razni predmeti i slike, obilje muzike, priča i slikovnica i video materijala. Radi održavanja pažnje i bolje koncentracije često se menja tempo, intonacija, kao i same nastavne aktivnosti (‘listen and do’ aktivnosti, ilustrovanje i bojenje, ponavljanje rima, pesmica, slušanje priča, gluma sa maskotama i drugo). Međutim,  važno je i uspostavljanje  određenih rutina, odnosno, ponavljanih aktivnosti koje deci omogućavaju da ostvare osećaj sigurnosti u učionici.

Kako bismo decu podstakli da budu otvorena, slobodna, maštovita i inspirisana, pružamo im kao pojedincima dostojno poštovanje i spremnost da prihvatimo i ispravne i pogrešne odgovore, jer korekcija nije na prvom mestu u ovom uzrastu. Izbegavamo takmičenja i fizičke nagrade, uključujemo, ne isključujemo.

S obzirom da mlađi učenici lakše usvajaju strani jezik u neformalnom, prirodnom okruženju, odnosno u sredini gde se taj jezik koristi, mi se trudimo da našu učionicu učinimo što prirodnijom, a što manje akademskom sredinom. Iz tog razloga jezik prenosimo kroz komunikativne situacije koje oslikavaju realne životne scenarije.

 

ENGLESKI KROZ GLUMU

Jedan od načina upotrebe i uvežbavanja govornog engleskog jezika jeste dramsko izvođenje. Dramsko izvođenje predstavlja zabavan način na koji učenici mogu da iskažu svoje misli i osećanja na  kreativan način. Drama u učenju engleskog jezika ima nekoliko prednosti, a najistaknutije su upotreba jezika, razvoj tečnog govora i oslobađanje od treme pred scenski nastup.

 

Listen, analyse, practice, improve!

Počinjemo slušanjem priče, njenom obradom i razradom. Nastavljamo sa jednostavnim vežbama takođe na engleskom jeziku, kao što je ponavljanje jedne reči ili rečenice kroz različite emocije, tu su i brzalice, kraće i duže recitacije, napredujući ka onim kompleksnijim dramskim formama, kao što su monolozi i dijalozi. Tako i uloge određujemo, prema afinitetu ka ulozi i verbalnim sposobnostima deteta. Pritom, uvežbavamo i govor tela koji prati tekst koji izgovaramo. Naši učenici uvek kroz dramu izražavaju i svoje emocije i svoj karakter i time daju lični pečat tekstu koji izvode na engleskom jeziku. Neretko menjaju originalni tekst, time pokazujući koliko su kreativni i dorasli ovom zadatku, ali i koliko su svesni svojih veština u upotrebi engleskog.

Kako gluma pomaže u razvoju govora na engleskom jeziku

Izgovaranjem određenog teksta učenici vežbaju jezičke strukture koje se memorišu i pomažu učenicima u izražavanju mišljenja u kasnijoj komunikaciji na engleskom jeziku. U svakodnevnoj komunikaciji koristi se dosta pauza i poštapalica, a kroz glumu i izvođenje nekog dramskog dela, uvežbava se upotreba jednostavnih, ali i kompleksnih rečeničnih struktura koje ne podržavaju uzrečice i pauze. Vežba je ključ uspeha, a naši učenici vole govorne vežbe na engleskom jeziku, je jer su kreativne i produktivne.

  Stage fright? What is it?

Ukoliko ste primetili strah od javnog nastupa kod svoje dece, isprobajte da prevaziđete  neku “strašnu situaciju” ulaskom u različite likove koji su akteri te situacije. Još ako je to na stranom jeziku, efekat je još jači i dete se još više oslobađa. Uvežbavanjem nastupa na stranom jeziku i njegovim izvođenjem, naši učenici sa lakoćom prevazilaze tremu, uče se staloženosti, odnosno samokontroli i vladanju situacijom. Na javnim časovima na engleskom jeziku pred grupom drugara, roditeljima ili pred većom i nepoznatom grupom ljudi naši učenici pokazuju veliko samopouzdanje i nenadmašan osećaj postignuća i ponosa!

Uverite se koliko radosti i zadovoljstva gluma donosi deci, evo nekih vežbica koje koristimo! Za našu školu važi da granice kreativnosti u upotrebi jezika ne postoje!

 1. Here are some tongue twisters for you:

    Six big pink fish sitting in the kitchen.

    Six slippery snails, slid slowly seaward.

    Four furious friends fought for the phone.

   The bottom of the butter bucket is the buttered bucket bottom.

 

 1. Perform the sentence “There’s a rocket in the sky” change the tone of your noice, intonation and body language as if you are:
 • Happy
 • Excited
 • Sad
 • Bored
 • Scared
 1. Try this play for practicing comparison of adjectives   ( Fairyland 4, Express Publishing )

VAŽNOST MUZIKE U UČENJU STRANOG JEZIKA

Jedna od možda najefikasnijih metoda za usvajanje stranog jezika kod dece predškolskog uzrasta jeste korišćenje muzike, pesme i rime. Muzika je deo naše svakodnevice i decu uvek asocira na nešto lepo, zabavno i razigrano. Takav osećaj projektuju i na učenje stranog jezika.

SONGS FOR…  ice-breaking activities, vocab. and grammar, TPR activities, relaxation, routine, reward, and above all, FUN!!!

Muziku u učenju engleskog koristimo na više načina.

Osim što pesmom otvaramo čas stranog jezika, odnosno „probijamo led“, muziku koristimo i za obrađivanje vokabulara stranog jezika ili ciljne gramatičke, odnosno jezičke jedinice u toku časa. Naravno, ona je nazaobilazna na samom kraju časa, jer deca odlaze sa pesmom „u ušima“ čija im melodija ostaje u sećanju mnogo duže nego druge vrste sadržaja, a najduže ostaje upamćena ako je praćena vizuelnim sadržajem (karticama, slikama…) i kinestetičkim (pokretom).

Kroz pesmu, dete raspoznaje, pamti i kasnije i koristi u govoru određene reči i fraze stranog jezika. Ne samo to,  pevanjem na stranom jeziku deca vežbaju pravilan izgovor, zajedno sa pravilnim naglaskom, intonacijom… Pesmu koristimo i kao vremensko ograničenje za određenu aktivnost kao i za prelazak sa jedne aktivnosti na drugu. Umesto teachera koji kaže:’Time’s up!’, mnogo je prijatnije završiti aktivnost onda kada se čuje i poslednji ton pesme. Pesma može biti i nagrada za uspešno završeni zadatak.

Fit for all!

Pesme nisu samo za predškolce, pesme su za sve uzraste pogodne u učenju stranog jezika. Sa starijim osnovcima i srednjoškolcima slušamo i koristimo pesme u cilju razumevanja teksta i vežbanja ciljnih gramatičkih jedinica, što se pokazalo kao vrlo prijemčivo za učenike.

I like to move it, move it!

Muzika uglavnom zahteva i pokret, koji je jedan od glavnih preduslova za sveukupni razvoj deteta. Igra, ples i mimika razvijaju kako motoričke, tako i verbalne sposobnosti. Pored svega toga, doprinose zabavi koja vodi do sveukupnog pozitivnog stava prema učenju stranog jezika. Deca vole sve aktivnosti koje uključuju Totalni fizički odgovor u učenju stranog jezika (TPR – Total Physical Response), a obožavaju ove aktivnosti kada se sprovode uz pesmu.

Ideja za korišćenje pesama u nastavi stranog jezika je mnogo, a jedno je izvesno UZ MUZIKU SE JEZIK VOLI!

UČIMO KROZ IGRU

Pri učenju stranih jezika neizostavan faktor koji pomaže u motivisanju učenika i njihovom boljem pamćenju su igre. Naime, to su aktivnosti koje pre svega služe kao prečica ili kraći i zanimljiviji put za savlađivanje gradiva naročito kod mlađih uzrasta čije se učenje i usvajanje jezika zasniva na istraživanju i spoznaji sveta oko njih. Uloga predavača jeste da upravo kod ovog tipa učenika omogući razvijanje motoričkih veština igrama koje uključuju pokret, mimiku, korišćenje različitih izraza lica, a samim tim podrazumevaju podsticanje svih ostalih čula. Deca imaju potrebu da vide, čuju, mirišu, i dodiruju predmete oko sebe u procesu tog usvajanja.

From controlled to free activities

Zabavna atmosfera koju stvara igra podstiče učenika stranog jezika da sa lakoćom verbalizuje do sad stečeno znanje i da lakše usvoji novo. Kako to postižemo? Priprema ili prva polovina časa namenjena je kontrolisanim aktivnostima, gde se usvajaju pravila, gramatičke jedinice i vokabular, a kako čas odmiče, aktivnosti su sve slobodnije, gde se na samom kraju izvodi igra u kojoj naši učenici primenjuju ono što su u prethodnim aktivnostima naučili. Igra je tu da podstake korišćenje jezika, a ne da se fokusira na isti.

U nastavi stranih jezika, neizostavno je korišćenje ovakvih elemenata, ne samo u svrhu stvaranja produktivne radne atmosfere, već i radi pripreme učenika na realne životne situacije. Igra u učionici doprinosi da učenici izađu sa časa energični i zadovoljni.

Play, but.. by the rules!

Veoma je bitno napomenuti da postoje određena merila za uvođenje igara u nastavu. Pre svega igra mora biti nešto više od zabave, instrukcije treba da su jasne, priprema temeljna, a vreme ograničeno. Naši nastavnici stranih jezika voma pažljivo planiraju i osmišljavaju igre sa glavnim motivom da igra bude smislena i svrsishodna.  Svaki učenik je podjednako uključen u igru, a takmičarski duh svodimo na prijateljsko nadmetanje.

Neke od mnogobrojnih aktivnosti koje mi kao škola engleskog primenjujemo u nastavi stranog jezika su:

 • Listen and Do aktivnosti koje za svrhu imaju razvijanje veštine slušanja kod učenika. Neke od igara uključuju slušanje teksta i reprodukovanje istog crtanjem, glumom ili kroz slike iz priče; jedan od učenika može i da nosi povez, a drugi da daju instrukcije; zatim pogađanje pojmova kroz slušanje; te igra “gluvih telefona” gde učenici reprodukuju ono što su čuli pisanjem na tabli.
 • TRP aktivnosti (Total Physical Response) se odnose na aktivnosti koje pospešuju usvajanje jezika kroz koordinaciju pokreta i jezika. Na primer, jednostavno pričanje priče gde predavač ponavlja iste pokrete jeste TRP metod. Kroz takav pristup, učenik aktivno sluša, posmatra i učestvuje i sam, bez stresa i poteškoća. Isti pristup koristi se u igri „Sajmon kaže”, ili u postavci pozorišne predstave gde je predavač narator a učenici glumci. Na taj način podstiče se učenje i usvajanje stranog jezika sa lakoćom, jer dok su osmesi na licu, oni zaboravljaju da su u učionici i njihovi umovi tada najviše nesmetano i dugoročno usvajaju.
 • Role play aktivnosti jesu aktivnosti koje kombinuju dva prethodna pristupa i veoma su uspešne kod dece uzrasta od 7 godina, ali i starijih i mlađih. Neke od njih su telefonski razgovor, odlazak u kupovinu, odlazak kod doktora, poručivanje u rastoranu, školski razgovori i slično.

Petominutne aktivnosti su kratke aktivnosti koje vrlo efektno angažuju čula, a mogu se primeniti na sve aspekte učenja jezika, od gramatičkih oblasti do usvajanja leksikona stranog jezika. Pogodne su i jer, kako im sam naziv kaže, ne zahtevaju mnogo vremena za izvođenje, pa pažnja dece ostaje usmerena.