Nastava engleskog jezika u vreme virusa Covid 19 – iz ugla jednog profesora

Korona virus je doneo značajne promene u svim životnim sferama, a samim tim i u sferi obrazovanja. Primarno pitanje koje se nametnulo je bilo kako u što kraćem roku organizovati online nastavu koja će svojim kvalitetom parirati nastavi uživo koja se do tada odvijala. Iako je online nastava već dugo zastupljena u Kini i Japanu, u Srbiji je ovaj modalitet podučavanja prisutan tek odnedavno.
Kao prvi zadatak nametnuo se izbor odgovarajuće platforme za online nastavu. Iako su određene platforme već postojale, mnoge su ove godine unapređene, a jako brzo razvile su se i nove, čime je značajno olakšan rad profesorima i đacima. Glavni cilj svima nama bio je da online nastavu što više prilagodimo načinu rada koji se odvijao u učionici.
Svi profesori Edukativog centra Mayflower su se nakon kraće obuke uspešno pripremili za grupnu nastavu putem interneta, u vidu naprednog korišćenja platformi preko kojih su se časovi odvijali, kao i mnoštva korisnih internet alata koji su unapredili časove i učinili ih veoma interesantnim za polaznike kurseva. Iako je određeni broj polaznika u početku bio skeptičan da uopšte i isproba ovakav vid učenja, nakon kraćeg perioda online nastave tokom kojeg se stekao pravi uvid u pristup podučavanju i način učenja, uspeh i zadovoljstvo nisu izostali. Polaznici su sa nestrpljenjem čekali nove digitalne izazove kojima su sa velikim entuzijazmom prilazili. Oduševljenje su pobrale interaktivne aktivnosti za učenje stranih jezika. Ipak, kako je svakog čuda za tri dana dosta, tako su i naši polaznici vrlo brzo savladali sve, s početka nove i teške, aktivnosti i time dali podsticaj profesorima da još dublje istraže spektar daljih digitalnih mogućnosti.
Ovaj proces učenja, sticanja novih znanja, kako za naše polaznike, tako i za naše profesore, smatramo jednom od velikih prednosti novonastale situacije. Sve nove veštine koje su naši polaznici stekli biće im od velike koristi u budućnosti. Od toga kako ovladati opremom i nositi se sa ponekim tehničkim problemom, digitalnim veštinama koje su im do tada bile neponate, preko toga kako poslati email profesoru na engleskom jeziku, pretražiti kvalitetne izvore na internetu za potrebe samostalnog ili grupnog rada, pa sve do kulture dijaloga tokom online sastanaka, predstavlja samo delić pozitivnih novina u proteklih nekoliko meseci.
Osim TPR (eng. Total Psysical Response) pristupa koji je u našem centru itekako zastupljen sa grupama mlađeg uzrasta, online časovi su imali sve ostale elemente nastave uživo – slikovne kartice u fizičkom obliku su zamenile aktivnosti sa elektronskim karticama, različiti radni listovi sa gramatičkim vežbanjima su dobili novu notu, jer su se radili kao online kvizovi,a sve online debate su se pretvorile u online uključenja iz različitih krajeva sveta sa govornicima različitog profesionalnog i kulturnog porekla.
Školska godina je uspešno završena u junu, a mi smo svi bili bogatiji za jedno novo iskustvo i jedan novi i potpuno drugačiji pristup učenju i predavanju stranog jezika. Pohvale za način rada i organizaciju nisu izostale, što je od izuzetnog značaja u ovako teškim i izazovnim vremenima. Svaka lepa reč ulila je nadu da smo mi kao profesori uspešno odgovorili na težak zadatak koji je iznenada stavljen ispred nas. Ipak, svi smo sa nestrpljenjem čekali povratak u učionice i početak nove školske godine. Ne može se poreći da je pozitivna strana online nastave ta što smo imali priliku da otkrijemo brojne mogućnosti koje pružaju digitalni mediji, koje sada primenjujemo i u nastavi uživo.
Septembar je bio još jedan novi izazov, kako za profesore, tako i za polaznike naših kurseva. Pored obaveznog nošenja maski za decu školskog uzrasta, postoje i druge mere koje su preduzete radi sprečavanja širenja virusa Covid 19. Polaznici sede na razmaku od najmanje 1.5 m, poštuju se mere dezinfekcije i ostale higijenske mere, kao i maksimalni dozvoljeni broj osoba u prostorijama našeg centra. Oekivali smo da će period prilagođavanja novim uslovima mnogo duže trajati. Ipak, ankon već samo par časova, svi smo bili uigrani i naviknuti na sve ono što mere prevencije podrazumevaju. Određeni broj polaznika se odlučio za nastavu online, ali se mnogo veći broj odlučio za povratak u učionicu. Ovo navodi na zaključak da živa reč, makar bila i iza maske, kao i direktna interakcija učenik – nastavnik i učenik – učenik i dalje imaju primat u odnosu na online nastavu.
Celokupna situacija nam služi da istražimo granice svoje kreativnosti i umeća podučavanja. Stalno stručno usavršavanje i celoživotno učenje sastavni su deo našeg poziva, u redovnim ili vanrednim okolnostima. Digitalno ili uživo, učenje je proces koji ne sme da stane, a mi smo i u ovoj situaciji pokazali da se adaptabilnošću, željom za radom i ljubavlju prema poslu može premostiti svaki izazov i da se sa svojim đacima možemo naći bilo gde, u našem centru ili u digitalnom svetu.