Metod rada

Nastava

Nastava traje tokom cele godine. Školski kursevi traju od septembra do juna. Formalni upisni rokovi su septembar i januar, ali se dete može pridružiti u bilo kom trenutku trajanja kursa ukoliko u grupi ima mesta. Letnji kursevi traju tokom juna, jula i avgusta. Nastava se organizuje dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta. Svako dete pre ostvarenog upisa ima pravo na besplatan probni čas. Broj dece u grupama je 4-10, jer se ovim obimom grupe obezbeđuje individualan pristup svakom detetu.

Opšte karakteristike dece predškolskog uzrasta

Postoji razlika između učenja stranog jezika u uzrastu od 3 do 6 godina i dece starijeg uzrasta zato što postoje i razlike u razvoju dece. Deca mlađeg uzrasta mogu govoriti o onome što rade, čuju i vide, mogu da izraze svoj stav, koriste različite intonacijske obrasce, logičko rezonovanje itd. Oni znaju da svet funkcioniše prema određenim pravilima iako ponekad ne razumeju sama pravila,pažnja i koncentracija im ne traju dugo. S druge strane, deca malo starijeg uzrasta dožive u tih nekoliko godina neverovatan psihofizički razvoj koji se ogleda u ispoljavanju veće radoznalosti  i postavljanja pitanja, razlikovanju stvarnosti od fikcije, oslanjanju i na izgovorenu reč, ali i na fizički svet kako bi preneli i razumeli značenje, ispoljavanju decidnih stavova o tome šta žele ili ne žele, osećaja za pravednost i pravičnost i sposobnosti saradnje sa drugom decom.

Zašto učenje engleskog u školi Mayflower?

Imajući sve ovo u vidu, profesori u našoj školi drže nastavu engleskog u skladu sa metodološkim načelima koja važe za učenike mlađeg uzrasta. Ilustracije radi, većina aktivnosti za mlađu decu obuhvata pokret i uključuje čula, koriste se razni predmeti i slike, obilje muzike, priča i slikovnica i video materijala. Radi održavanja pažnje i bolje koncentracije često se menja tempo, intonacija, kao i same nastavne aktivnosti (‘listen and do’ aktivnosti, ilustrovanje i bojenje, ponavljanje rima, pesmica, slušanje priča, gluma sa maskotama i drugo). Međutim,  važno je i uspostavljanje  određenih rutina, odnosno, ponavljanih aktivnosti koje deci omogućavaju da ostvare osećaj sigurnosti u učionici.

Kako bismo decu podstakli da budu otvorena, slobodna, maštovita i inspirisana, pružamo im kao pojedincima dostojno poštovanje i spremnost da prihvatimo i ispravne i pogrešne odgovore, jer korekcija nije na prvom mestu u ovom uzrastu. Izbegavamo takmičenja i fizičke nagrade, uključujemo, ne isključujemo.

S obzirom da mlađi učenici lakše usvajaju strani jezik u neformalnom, prirodnom okruženju, odnosno u sredini gde se taj jezik koristi, mi se trudimo da našu učionicu učinimo što prirodnijom, a što manje akademskom sredinom. Iz tog razloga jezik prenosimo kroz komunikativne situacije koje oslikavaju realne životne scenarije.

ENGLESKI KROZ GLUMU

Jedan od načina upotrebe i uvežbavanja govornog engleskog jezika jeste dramsko izvođenje. Dramsko izvođenje predstavlja zabavan način na koji učenici mogu da iskažu svoje misli i osećanja na  kreativan način. Drama u učenju engleskog jezika ima nekoliko prednosti, a najistaknutije su upotreba jezika, razvoj tečnog govora i oslobađanje od treme pred scenski nastup.

Listen, analyse, practice, improve!

Počinjemo slušanjem priče, njenom obradom i razradom. Nastavljamo sa jednostavnim vežbama takođe na engleskom jeziku, kao što je ponavljanje jedne reči ili rečenice kroz različite emocije, tu su i brzalice, kraće i duže recitacije, napredujući ka onim kompleksnijim dramskim formama, kao što su monolozi i dijalozi. Tako i uloge određujemo, prema afinitetu ka ulozi i verbalnim sposobnostima deteta. Pritom, uvežbavamo i govor tela koji prati tekst koji izgovaramo. Naši učenici uvek kroz dramu izražavaju i svoje emocije i svoj karakter i time daju lični pečat tekstu koji izvode na engleskom jeziku. Neretko menjaju originalni tekst, time pokazujući koliko su kreativni i dorasli ovom zadatku, ali i koliko su svesni svojih veština u upotrebi engleskog.

Kako gluma pomaže u razvoju govora na engleskom jeziku

Izgovaranjem određenog teksta učenici vežbaju jezičke strukture koje se memorišu i pomažu učenicima u izražavanju mišljenja u kasnijoj komunikaciji na engleskom jeziku. U svakodnevnoj komunikaciji koristi se dosta pauza i poštapalica, a kroz glumu i izvođenje nekog dramskog dela, uvežbava se upotreba jednostavnih, ali i kompleksnih rečeničnih struktura koje ne podržavaju uzrečice i pauze. Vežba je ključ uspeha, a naši učenici vole govorne vežbe na engleskom jeziku, je jer su kreativne i produktivne.

Stage fright? What is it?

Ukoliko ste primetili strah od javnog nastupa kod svoje dece, isprobajte da prevaziđete  neku “strašnu situaciju” ulaskom u različite likove koji su akteri te situacije. Još ako je to na stranom jeziku, efekat je još jači i dete se još više oslobađa. Uvežbavanjem nastupa na stranom jeziku i njegovim izvođenjem, naši učenici sa lakoćom prevazilaze tremu, uče se staloženosti, odnosno samokontroli i vladanju situacijom. Na javnim časovima na engleskom jeziku pred grupom drugara, roditeljima ili pred većom i nepoznatom grupom ljudi naši učenici pokazuju veliko samopouzdanje i nenadmašan osećaj postignuća i ponosa!

Uverite se koliko radosti i zadovoljstva gluma donosi deci, evo nekih vežbica koje koristimo! Za našu školu važi da granice kreativnosti u upotrebi jezika ne postoje!

  1. Here are some tongue twisters for you:
  • Six big pink fish sitting in the kitchen.
  • Six slippery snails, slid slowly seaward.
  • Four furious friends fought for the phone.
  • The bottom of the butter bucket is the buttered bucket bottom.
  1. Perform the sentence “There’s a rocket in the sky” change the tone of your noice, intonation and body language as if you are:
  • Happy
  • Excited
  • Sad
  • Bored
  • Scared
  1. Try this play for practicing comparison of adjectives   ( Fairyland 4, Express Publishing )

VAŽNOST MUZIKE U UČENJU STRANOG JEZIKA

Jedna od možda najefikasnijih metoda za usvajanje stranog jezika kod dece predškolskog uzrasta jeste korišćenje muzike, pesme i rime. Muzika je deo naše svakodnevice i decu uvek asocira na nešto lepo, zabavno i razigrano. Takav osećaj projektuju i na učenje stranog jezika.

SONGS FOR…  ice-breaking activities, vocab. and grammar, TPR activities, relaxation, routine, reward, and above all, FUN!!!

Muziku u učenju engleskog koristimo na više načina.

Osim što pesmom otvaramo čas stranog jezika, odnosno „probijamo led“, muziku koristimo i za obrađivanje vokabulara stranog jezika ili ciljne gramatičke, odnosno jezičke jedinice u toku časa. Naravno, ona je nazaobilazna na samom kraju časa, jer deca odlaze sa pesmom „u ušima“ čija im melodija ostaje u sećanju mnogo duže nego druge vrste sadržaja, a najduže ostaje upamćena ako je praćena vizuelnim sadržajem (karticama, slikama…) i kinestetičkim (pokretom).

Kroz pesmu, dete raspoznaje, pamti i kasnije i koristi u govoru određene reči i fraze stranog jezika. Ne samo to,  pevanjem na stranom jeziku deca vežbaju pravilan izgovor, zajedno sa pravilnim naglaskom, intonacijom… Pesmu koristimo i kao vremensko ograničenje za određenu aktivnost kao i za prelazak sa jedne aktivnosti na drugu. Umesto teachera koji kaže:’Time’s up!’, mnogo je prijatnije završiti aktivnost onda kada se čuje i poslednji ton pesme. Pesma može biti i nagrada za uspešno završeni zadatak.

Fit for all!

Pesme nisu samo za predškolce, pesme su za sve uzraste pogodne u učenju stranog jezika. Sa starijim osnovcima i srednjoškolcima slušamo i koristimo pesme u cilju razumevanja teksta i vežbanja ciljnih gramatičkih jedinica, što se pokazalo kao vrlo prijemčivo za učenike.

I like to move it, move it!

Muzika uglavnom zahteva i pokret, koji je jedan od glavnih preduslova za sveukupni razvoj deteta. Igra, ples i mimika razvijaju kako motoričke, tako i verbalne sposobnosti. Pored svega toga, doprinose zabavi koja vodi do sveukupnog pozitivnog stava prema učenju stranog jezika. Deca vole sve aktivnosti koje uključuju Totalni fizički odgovor u učenju stranog jezika (TPR – Total Physical Response), a obožavaju ove aktivnosti kada se sprovode uz pesmu.

Ideja za korišćenje pesama u nastavi stranog jezika je mnogo, a jedno je izvesno UZ MUZIKU SE JEZIK VOLI!

UČIMO KROZ IGRU

Pri učenju stranih jezika neizostavan faktor koji pomaže u motivisanju učenika i njihovom boljem pamćenju su igre. Naime, to su aktivnosti koje pre svega služe kao prečica ili kraći i zanimljiviji put za savlađivanje gradiva naročito kod mlađih uzrasta čije se učenje i usvajanje jezika zasniva na istraživanju i spoznaji sveta oko njih. Uloga predavača jeste da upravo kod ovog tipa učenika omogući razvijanje motoričkih veština igrama koje uključuju pokret, mimiku, korišćenje različitih izraza lica, a samim tim podrazumevaju podsticanje svih ostalih čula. Deca imaju potrebu da vide, čuju, mirišu, i dodiruju predmete oko sebe u procesu tog usvajanja.

From controlled to free activities

Zabavna atmosfera koju stvara igra podstiče učenika stranog jezika da sa lakoćom verbalizuje do sad stečeno znanje i da lakše usvoji novo. Kako to postižemo? Priprema ili prva polovina časa namenjena je kontrolisanim aktivnostima, gde se usvajaju pravila, gramatičke jedinice i vokabular, a kako čas odmiče, aktivnosti su sve slobodnije, gde se na samom kraju izvodi igra u kojoj naši učenici primenjuju ono što su u prethodnim aktivnostima naučili. Igra je tu da podstake korišćenje jezika, a ne da se fokusira na isti.

U nastavi stranih jezika, neizostavno je korišćenje ovakvih elemenata, ne samo u svrhu stvaranja produktivne radne atmosfere, već i radi pripreme učenika na realne životne situacije. Igra u učionici doprinosi da učenici izađu sa časa energični i zadovoljni.

Play, but.. by the rules!

Veoma je bitno napomenuti da postoje određena merila za uvođenje igara u nastavu. Pre svega igra mora biti nešto više od zabave, instrukcije treba da su jasne, priprema temeljna, a vreme ograničeno. Naši nastavnici stranih jezika voma pažljivo planiraju i osmišljavaju igre sa glavnim motivom da igra bude smislena i svrsishodna.  Svaki učenik je podjednako uključen u igru, a takmičarski duh svodimo na prijateljsko nadmetanje.

Neke od mnogobrojnih aktivnosti koje mi kao škola engleskog primenjujemo u nastavi stranog jezika su:

  • Listen and Do aktivnosti koje za svrhu imaju razvijanje veštine slušanja kod učenika. Neke od igara uključuju slušanje teksta i reprodukovanje istog crtanjem, glumom ili kroz slike iz priče; jedan od učenika može i da nosi povez, a drugi da daju instrukcije; zatim pogađanje pojmova kroz slušanje; te igra “gluvih telefona” gde učenici reprodukuju ono što su čuli pisanjem na tabli.
  • TRP aktivnosti (Total Physical Response) se odnose na aktivnosti koje pospešuju usvajanje jezika kroz koordinaciju pokreta i jezika. Na primer, jednostavno pričanje priče gde predavač ponavlja iste pokrete jeste TRP metod. Kroz takav pristup, učenik aktivno sluša, posmatra i učestvuje i sam, bez stresa i poteškoća. Isti pristup koristi se u igri „Sajmon kaže”, ili u postavci pozorišne predstave gde je predavač narator a učenici glumci. Na taj način podstiče se učenje i usvajanje stranog jezika sa lakoćom, jer dok su osmesi na licu, oni zaboravljaju da su u učionici i njihovi umovi tada najviše nesmetano i dugoročno usvajaju.
  • Role play aktivnosti jesu aktivnosti koje kombinuju dva prethodna pristupa i veoma su uspešne kod dece uzrasta od 7 godina, ali i starijih i mlađih. Neke od njih su telefonski razgovor, odlazak u kupovinu, odlazak kod doktora, poručivanje u rastoranu, školski razgovori i slično.
  • Petominutne aktivnosti su kratke aktivnosti koje vrlo efektno angažuju čula, a mogu se primeniti na sve aspekte učenja jezika, od gramatičkih oblasti do usvajanja leksikona stranog jezika. Pogodne su i jer, kako im sam naziv kaže, ne zahtevaju mnogo vremena za izvođenje, pa pažnja dece ostaje usmerena.