Važnost muzike u učenju stranog jezika

Jedna od možda najefikasnijih metoda za usvajanje stranog jezika kod dece predškolskog uzrasta jeste korišćenje muzike, pesme i rime. Muzika je deo naše svakodnevice i decu uvek asocira na nešto lepo, zabavno i razigrano. Takav osećaj projektuju i na učenje stranog jezika.

Pesme se koriste za opuštanje atmosfere na početku časa, za učenje vokabulara i gramatike, za TPR (Total Phisycal Response) aktivnosti, za rutinske aktivnosti na času, mogu se koristiti i kao nagrada za dobro obavljen zadatak, posebno pesme koje su deci omiljene, za završetak časa, kao pozdrav, i pre svega, za dobru zabavu i radost na času!

Muziku u učenju engleskog koristimo na više načina

Osim što pesmom otvaramo čas stranog jezika, odnosno „probijamo led“, muziku koristimo i za obrađivanje vokabulara stranog jezika ili ciljne gramatičke, odnosno jezičke jedinice u toku časa. Naravno, ona je nazaobilazna na samom kraju časa, jer deca odlaze sa pesmom „u ušima“ čija im melodija ostaje u sećanju mnogo duže nego druge vrste sadržaja, a najduže ostaje upamćena ako je praćena vizuelnim sadržajem (karticama, slikama…) i kinestetičkim (pokretom).

Kroz pesmu, dete raspoznaje, pamti i kasnije i koristi u govoru određene reči i fraze stranog jezika. Ne samo to, pevanjem na stranom jeziku deca vežbaju pravilan izgovor, zajedno sa pravilnim naglaskom, intonacijom… Pesmu koristimo i kao vremensko ograničenje za određenu aktivnost kao i za prelazak sa jedne aktivnosti na drugu. Umesto teachera koji kaže:’Time’s up!’, mnogo je prijatnije završiti aktivnost onda kada se čuje i poslednji ton pesme. Pesma može biti i nagrada za uspešno završeni zadatak.

Fit for all!

Pesme nisu samo za predškolce, pesme su za sve uzraste pogodne u učenju stranog jezika. Sa starijim osnovcima i srednjoškolcima slušamo i koristimo pesme u cilju razumevanja teksta i vežbanja ciljnih gramatičkih jedinica, što se pokazalo kao vrlo prijemčivo za učenike.

I like to move it, move it!

Muzika uglavnom zahteva i pokret, koji je jedan od glavnih preduslova za sveukupni razvoj deteta. Igra, ples i mimika razvijaju kako motoričke, tako i verbalne sposobnosti. Pored svega toga, doprinose zabavi koja vodi do sveukupnog pozitivnog stava prema učenju stranog jezika.

Deca vole sve aktivnosti koje uključuju Totalni fizički odgovor u učenju stranog jezika (TPR – Total Physical Response), a obožavaju ove aktivnosti kada se sprovode uz pesmu.

Ideja za korišćenje pesama u nastavi stranog jezika je mnogo, a jedno je izvesno UZ MUZIKU SE JEZIK VOLI!