Marija Plavša

Marija Plavša

 Direktor škole     Doktor filoloških nauka, profesor engleskog jezika i književnosti

Moj je posao da obezbedim da svi polaznici našeg centra imaju odličnu nastavu na kojoj će zabavnim, inovativnim i individualnim …

Irena Radojčić

Irena Radojčić

 Direktor nastave, predavač za engleski jezik     Master profesor jezika i književnosti

Osnovne studije engleskog jezika,  književnosti i kulture završila sam 2013. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, a naredne godine i …

Suzana Radoš

Suzana Radoš

 Menadžer škole     Diplomirani menadžer za ekonomiju

Kao menadžer škole, ja vodim, nadgledam i obavljam koordinaciju aktivnosti između profesora i polaznika našeg edukativnog centra, kako bi se …

Ana Janjević

Ana Janjević

 Predavač za engleski i kineski jezik     Profesor jezika i književnosti

Diplomirala sam kineski jezik, književnost i kulturu na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tokom studiranja izborni kursevi koje sam pohađala, poput …

Jelena Kaurin

Jelena Kaurin

 Predavač za engleski i španski jezik     Master profesor jezika i književnosti

Još u osnovnoj školi sam otkrila ljubav prema jezicima i sposobnost da svoje znanje prenesem drugima. Ta ljubav nije prestala …

Valentina Lazić

Valentina Lazić

 Predavač za engleski i francuski jezik     Profesor jezika i književnosti

Volim posao profesora jer me prenošenje znanja drugim ljudima ispunjava, naročito deci koja uvek uzvrate na poseban i drag način. …

Stefana Mladenović

Stefana Mladenović

 Brainobrain edukator     Diplomirani menadžer

Tokom studija i rada kao menadžer uvidela sam koliko me inspirišu razlike i promene, a to je upravo ono što …

Ružica Ćirković

Ružica Ćirković

 Logoped     Master logoped

Nakon završenih osnovnih studija na logopedskom smeru, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2012. godine, logoped Ružica Biševac započinje …

Sara Kovačević

Sara Kovačević

 Logoped     Diplomirani logoped

Oduvek me je privlačio rad sa decom jer je izazovan i zahteva kreativan pristup, koji ima definisan cilj. Tokom studija …