Ružica Ćirković

Ružica Ćirković

 Logoped     Master logoped

Nakon završenih osnovnih studija na logopedskom smeru, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2012. godine, logoped Ružica Biševac započinje …

Valentina Lazić

Valentina Lazić

 Predavač za engleski i francuski jezik     Profesor jezika i književnosti

Volim posao profesora jer me prenošenje znanja drugim ljudima ispunjava, naročito deci koja uvek uzvrate na poseban i drag način. …

Jelena Kaurin

Jelena Kaurin

 Predavač za engleski i španski jezik     Master profesor jezika i književnosti

Još u osnovnoj školi sam otkrila ljubav prema jezicima i sposobnost da svoje znanje prenesem drugima. Ta ljubav nije prestala …

Suzana Radoš

Suzana Radoš

 Menadžer škole     Diplomirani menadžer za ekonomiju

Kao menadžer škole, ja vodim, nadgledam i obavljam koordinaciju aktivnosti između profesora i polaznika našeg edukativnog centra, kako bi se …

Marija Plavša

Marija Plavša

 Direktor škole     Doktor filoloških nauka, profesor engleskog jezika i književnosti

Moj je posao da obezbedim da svi polaznici našeg centra imaju odličnu nastavu na kojoj će zabavnim, inovativnim i individualnim …

Danijela Kašerić

Danijela Kašerić

 Predavač za engleski jezik     Profesor engleskog jezika

Moj posao u školi je da pronađem najefikasniji način da motivišem i usmerim svoje učenike da ostvare svoje želje i …