Jezici za odrasle

Opšti kursevi stranog jezika imaju za cilj prvenstveno razvijanje veštine usmenog izražavanja. Česta je pojava da polaznici mnogo više razumeju ono što čuju ili pročitaju na stranom jeziku nego što mogu sami da usmeno ili pismeno izraze. Pored usmenog izražavanja, na opštim kursevima se uvežbavaju i čitanje, razumevanje pročitanog, različiti oblici pisanih formi, slušanje formalnih i neformalnih razgovora …

Nakon ulaznog testiranja, određuje se nivo znanja stranog jezika i prema tome se formiraju grupe. Grupe su male, od 4 do 8 polaznika. Postoji mogućnost i za individualnom i poluindividualnom nastavom.

Kursevi se rangiraju prema nivoima od A1 do C2. Svaki nivo ima dva podnivoa. Sadržaj i očekivani rezultati kurseva su definisani prema Zajedničkom evropskom referentnom jezičkom okviru (CEFR).