Nemački

Kursevi nemačkog za odrasle

Kurseve nemačkog u našem centru vode profesionalni predavači sa zavidnim iskustvom u podučavanju. Nakon individualnog testiranja, polazniku se daje preporuka kursa nskon usklađivanja sa potrebama i dostupnim vremenskim okvirima za učenje jezika.

Kursevi nemačkog za medicinske/zdravstvene radnike

Specijalizovani kursevi nemačkog za medicinare su namenjeni svim polaznicima medicinske struke koji žele da svoju karijeru započnu ili nastave u zemljama nemačkog govornog područja (lekari, medicinske sestre, tehničari, studeni i ostali zdravstveni radnici). Pored zvaničnog sertifikata, kao dokaza o poznavanju jezika, važnije je praktično znanje koje se na ovim kursevima može steći, a koje će se primenjivati u radu sa pacijentima, kolegama i drugim medicinskim osobljem u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Na ovim kursevima steći ćete neophodno stručno znanje nemačkog jezika za rad i komunikaciju u zdravstvenim ustanovama. Medicinska terminologija, usmena i pisana komunikacija uz funkcionalne gramatičke strukture, medicinski izveštaji i druga medicinska dokumentacija, razgovori s pacijentima o lečenju, rezultatima, i drugim temama, samo su deo gradiva koje se obrađuje na ovim kursevima. Obezbedite sebi radno mesto u zemljama nemačkog govornog područja, uverite se da nemački nije prepreka!

Opšti kursevi nemačkog jezika

Opšti kursevi nemačkog jezika imaju za cilj prvenstveno razvijanje veštine usmenog izražavanja. Česta je pojava da polaznici mnogo više razumeju ono što čuju ili pročitaju na stranom jeziku nego što mogu sami da usmeno ili pismeno izraze. Pored usmenog izražavanja, na opštim kursevima se uvežbavaju i čitanje, razumevanje pročitanog, različiti oblici pisanih formi, slušanje formalnih i neformalnih razgovora .Nakon ulaznog testiranja, određuje se nivo znanja stranog jezika i prema tome se formiraju grupe. Grupe su male, od 4 do 8 polaznika. Postoji mogućnost i za individualnom i poluindividualnom nastavom. Kursevi se rangiraju prema nivoima od A1 do C2. Svaki nivo ima dva podnivoa. Sadržaj i očekivani rezultati kurseva su definisani prema Zajedničkom evropskom referentnom jezičkom okviru (CEFR). Nastava se odvija isključivo na ciljnom jeziku, bez upotrebe maternjeg, i okosnicu kursa čini literatura renomiranih svetskih izdavača. Pored udžbenika, sadržaj kursa čini i savremena štampa, u audio, video i štampanom izdanju, moderno štivo, kao i materijal iz opšte kulture. Svi predavači su stručni, visoko obrazovani profesori koji svoj talenat, iskustvo i entuzijazam neprestano usavršavaju novim metodama podučavanja stranih jezika. Takođe, mnogi predavači su sertifikovani od strane Kembridž univerziteta za podučavanje odraslih polaznika (CELTA). Da bi ugođaj učenja jezika bio potpun, prostor je opremljen multimedijalnom tehnologijom koja nastavu upotpunjuje i čini efikasnom i praktičnom. Na kraju svakog podnivoa polaže se test i dobija odgovarajući sertifikat.

Kursevi poslovnog nemačkog jezika

Kursevi poslovnog nemačkog jezika nadovezuju se na opšte kurseve, jer je za poslovni strani jezik potrebno predznanje koje se obezbeđuje na A1 i A2 kursevima opšteg stranog jezika.

Stručne oblasti koje se obrađuju su uglavnom jezik u menadžmentu, ekonomiji, marketingu, pravu, bankarstvu i drugim naukama u kojima je u 21.veku neophodan strani jezik za poslovanje.

Kurs poslovnog stranog jezika je koncipiran tako da se na njemu obrađuju teme kao što su poslovni sastanci, pregovori, zakazivanja, ugovaranje projekata, finansijske analize, prezentacije, marketing kampanje i druge teme, na način da se polaznici bogate svoj vokabular iz stručne oblasti i inkorporiraju ga u poslovnu komunikaciju sa sagovornicima.

Konverzacijski kursevi

Najčešća prepreka u korišćenju nemačkog jezika je nedostatak konverzacije na tom jeziku. Zbog nedovoljnog korišćenja naučenog, to znanje vremenom postaje pasivno, pa polaznici više razumeju nego što mogu da se izraze. U takvim situacijama potrebno je intenzivirati, odnosno pokrenuti ono što je prethodno naučeno i na efikasan način naučeno početi koristiti u razgovoru na stranom jeziku.

Na ovim kursevima polaznici se osposobljavaju da komuniciraju na različite teme u formalnim ineformalnim okolnostima. Na zadatu temu uvežbavaju se izrazi i vokabular, dobija se audio model razgovora i polaznici vrlo lako primenjuju naučen model kasnije i na druge situacije.

Konverzacijski kursevi nisu opterećeni gramatičkim vežbama, već aktivnostima koje razvijaju vokabular i govornu veštinu na različite teme. Teme se uglavnom biraju po aktuelnosti ili su od opšteg značaja ili po interesovanjima polaznika. Polaznici konverzacijskih kurseva za vrlo kratak vremenski period dobijaju značajno samopouzdanje za komunikaciju na stranom jeziku. Primećuju napredak u fluentnosti, opsegu novih fraza koje koriste i sveukupnom vokabularu. Konverzacijski kursevi se mogu realizovati i na individualnim časovima.

Ne gubite vreme, sad je trenutak da progovorite! Lakše je nego što Vam se čini!

Intenzivni kursevi nemačkog jezika

Intenzivni kursevi se odvijaju u malim grupama 3 puta nedeljno po 2,5 sata (40 školskih časova). Traju četiri nedelje. Odvijaju se od A1 do C1 nivoa, nakon čega se radi završni test i dobija sertifikat. Intenzivni kursevi mogu imati i brži tempo, tako da se časovi odvijaju i 5 puta nedeljno u trajanju od 2 nedelje.

Namenjeni su svima koji žele do podignu nivo znanja stranog jezika u što kraćem roku. Akcenat je na konverzacijskom metodu koji polaznicima omogućava da što brže progovore i unaprede usmene veštine. Leto je idealan period da podignete nivo znanja stranog jezika ukoliko to ne stižete tokom školske godine.

Individualni časovi nemačkog jezika

Ukoliko Vam više odgovara brži tempo nastave, sadržaj kursa prilagođen Vašim potrebama, individualni časovi Vam upravo to omogućavaju. U našem centru možete učiti nemački jezik u serijama od 8 individualnih časova. Za individualne časove nije potrebno da imate određeni nivo znanja, kurs se kreira prema Vašim trenutnim i željenim jezičkim sposobnostima.

Iskoristite vreme pametno, zakažite svoj individualni čas nemačkog u terminu koji Vama odgovara.