Konverzacijski kursevi

Najčešća prepreka u korišćenju stranog jezika je nedostatak konverzacije na tom jeziku. Zbog nedovoljnog korišćenja naučenog, to znanje vremenom postaje pasivno, pa polaznici više razumeju nego što mogu da se izraze. U takvim situacijama potrebno je intenzivirati, odnosno pokrenuti ono što je prethodno naučeno i na efikasan način naučeno početi koristiti u razgovoru na stranom jeziku.

Na ovim kursevima polaznici se osposobljavaju da komuniciraju na različite teme u formalnim i neformalnim okolnostima. Na zadatu temu uvežbavaju se izrazi i vokabular, dobija se audio model razgovora i polaznici vrlo lako primenjuju naučen model kasnije i na druge situacije.

Konverzacijski kursevi nisu opterećeni gramatičkim vežbama, već aktivnostima koje razvijaju vokabular i govornu veštinu na različite teme. Teme se uglavnom biraju po aktuelnosti ili su od opšteg značaja ili po interesovanjima polaznika.

Polaznici konverzacijskih kurseva za vrlo kratak vremenski period dobijaju značajno samopouzdanje za komunikaciju na stranom jeziku. Primećuju napredak u fluentnosti, opsegu novih fraza koje koriste i sveukupnom vokabularu.

Konverzacijski kursevi se mogu realizovati i na individualnim časovima.

Ne gubite vreme, sad je trenutak da progovorite! Lakše je nego što Vam se čini!