Kursevi poslovnog stranog jezika

Kursevi poslovnog starnog jezika nadovezuju se na opšte kurseve, jer je za poslovni strani jezik potrebno predznanje koje se obezbeđuje na A1 i A2 kursevima opšteg stranog jezika.

Stručne oblasti koje se obrađuju su uglavnom jezik u menadžmentu, ekonomiji, marketingu, pravu, bankarstvu i drugim naukama u kojima je u 21.veku neophodan strani jezik za poslovanje.

Kurs poslovnog stranog jezika je koncipiran tako da se na njemu obrađuju teme kao što su poslovni sastanci, pregovori, zakazivanja, ugovaranje projekata, finansijske analize, prezentacije, marketing kampanje i druge teme, na način da se polaznici bogate svoj vokabular iz stručne oblasti i inkorporiraju ga u poslovnu komunikaciju sa sagovornicima.