Međunarodni ispiti (francuski)

DELF (Diploma za učenje francuskog jezika) i DALF (Diploma za napredni nivo poznavanja francuskog jezika) zvanični su medjunarodno priznati sertifikati koji su neophodni za studiranje na francuskim univerzitetima ili za dobijanje zaposlenja na teritoriji Francuske. DELF ispit odgovara nivoima od A 1 do B 2, dok DALF ispiti odgovaraju naprednim nivoima francuskog jezika, tj. nivoima C 1 i C 2. Kao i kod većine medjunarodnih ispita, i prilikom polaganja ova dva ispita proveravaju se 4 jezičke veštine: čitanje, slušanje, pisanje i govor. Težina ispita i samo trajanje ispita zavisi od nivoa koji kandidat želi da stekne. Samim tim, na početnim nivoima pitanja su lakšeg karaktera i polaganje je vremenski kraće, dok su pitanja na naprednim nivoima dosta teža, ali kandidat ima na raspolaganju i više vremena. Tempo rada i trajanje pripremnog kursa prilagodjeni su individualnim potrebama i predznanju polaznika, a nastavu obavljaju diplomirani profesori francuskog jezika sa iskustvom u ovoj oblasti.