Međunarodni ispiti (nemački)

GOETHE ZERTIFIKAT (nivo A1 i A2) je zvanični i međunarodno priznati sertifikat o znanju nemačkog jezika koji se traži na većini univerziteta nemačkog govornog podučja. Polaganjem ovih ispita dokazujete da imate osnovno znanje nemačkog jezika i možete da se sporazumevate na jednostavan način, te da se samim tim dobro snađete u komunikaciji o svakodnevnim temama.

Goethe ispiti A1 i A2 se sastoje iz sledećih delova:

  • pismeni deo (sa zadacima iz slušanja, čitanja i pisanja)
  • usmeni deo (sa tezama za podsećanje i tematskim karticama)

Ukoliko niste sigurni koji od ova dva ispita odgovaraju vašem nivou znanja, u našem edukativnom centru možete obaviti besplatno testiranje pre početka same pripreme. Pripremni kursevi za polaganje ovih ispita koncipirani su tako da Vam omoguće da uspešno savladate neophodne jezičke kompetencije koje su obuhvaćene ispitom. Trajanje kursa u mnogome zavisi od samih potreba kandidata, pre svega zato što se naši profesori trude da tempo rada bude maksimalno priladodjen individualnim potrebama polaznika. Nastavu obavljaju diplomirani profesori nemačkog jezika sa višegodišnjim iskustvom u oblasti edukacije.