Međunarodni ispiti (kineski)

Ispit HSK (汉语水平考试) je kineski nacionalni standardizovani test kojim se utvrđuje nivo znanja kineskog jezika. Sastoji se od pismenog i usmenog dela koji su nezavisni jedan od drugog. Kao zvaničan dokument, validan je na teritoriji cele NR Kine. HSK sertifikat se može upotrebiti kao:

  • Referenca za upis na određenu obrazovnu instituciju u NR Kini.
  • Referenca za poslodavce prilikom konkurisanja za posao u kompanijama u NR Kini
  • Refereca pri odabiru kandidata od strane kineske kompanije u Srbiji

HSK pismeni test sadrži šest nivoa.

HSK Vokabular CLPS CEF
HSK nivo I 150 Nivo I A1
HSK nivo II 300 Nivo II A2
HSK nivo III 600 Nivo III B1
HSK nivo IV 1200 Nivo IV B2
HSK nivo V 2500 Nivo V C1
HSK nivo VI 5000 Nivo VI C2

Test važi dve godine od trenutka dobijanja sertifikata.

Polaganje pismenog dela testa moguće je dva puta godišnje: u aprilu (na Filozoskom fakultetu u Novom Sadu) i u decembru (na Filološkom fakultetu u Beogradu).

Osim pismenog ispita, postoji i usmeni deo ispita – HSKK (汉语水平考试口语), koji se sastoji od tri nivao: početni, srednji i viši.

Polaganje usmenog dela testa moguće je jednom godišnje u decembru (na Filološkom fakultetu u Beogradu).

Pored HSK ispita, postoji i YCT (Youth Chinese Test) namenjen srednjoškolcima i BCT (Business Chinese Test) namenjen nematernjim govornicima sa znanjem poslovnog kineskog jezika.

U našem edukativnom centru moguće je pripremati se za polaganje određenog nivoa HSK i HSKK ispita prema vašim sopsobnostima i potrebama.