Međunarodni ispiti (španski)

DELE diploma je zvanični dokument međunarodnog karaktera, koji dodeljuje Institut Servantes u ime Ministarstva obrazovanja i profesionalnog usavršavanja Španije.

DELE diplome su jedine međunarodno priznate diplome koje omogućavaju da potvrdite znanje španskog jezika bilo u sistemu školstva ili univerzitetskim, profesionalnim ili ličnim okvirima. Diplome imaju neograničeno trajanje

Postoji ukupno 6 nivoa DELE ispita, u zavisnosti od nivoa znanja španskog jezika: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Diplome A1 i A2 sastoje se iz dva dela u kojima se proveravaju veštine čitanja i pisanja, kao i usmene veštine.  Diplome B1 i B2 se takodje sastoje iz dva dela koja obuhvataju razumevanje pisanog i slušanog teksta  kao i pismeno i usmeno izražavanje i interakciju. Nivoi C1 i C2 pored ovih kompetencija obuhvataju još i korišćenje jezika i integrisane jezičke veštine.

Kandidat sam bira nivo ispita koji želi da polaže u skladu sa svojim znanjem i potrebama. Priprema za polaganje ovih ispita nije vremenski ograničena, pošto su kursevi prilagodjeni individualnim potrebama i tempu polaznika. U našem centru možete obaviti besplatno testiranje kako biste utvrdili svoj nivo znanja španskog jezika ili se upustiti u jedinstvenu avanturu učenja ovog melodičnog jezika ukoliko ste početnik. Nastavu obavlja master profesor španskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u oblasti edukacije dece i odraslih.