Međunarodni ispiti (engleski)

Ukoliko planirate da započnete studije, posao u inostranstvu ili vam je potrebna radna ili boravišna viza, biće vam potreban međunarodno priznati sertifikat o položenom ispitu iz određenog jezika. Najčešće potrebni sertifikati koji se validuju pri zaposlenju ili upisu na studije kada je u pitanju engleski jezik su FCE, CAE, CPE, TOEFL i IELTS.

FCE, CAE i CPE su Cambridge diplome koje su medjunarodno priznati jezički serfitikati čija je trajnost doživotna. Trajnost sertifikata IELTS je dve godine, nakon čega se sertifikat obnavlja ponovnim polaganjem ispita. TOEFL ispit možete polagati koliko god puta želite, ukoliko niste zadovoljni rezultatima, a validan je takodje dve godine nakon izdavanja sertifikata o položenom ispitu.

FCE (First Certificate in English) odgovara nivou B2 Zajedničkog referentnog okvira za jezike (CEFR). Ovo je nivo koji univerziteti priznaju za osnovne studije, a može biti i kvalifikacija za zaposlenje na nižim menadžerskim pozicijama.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
  • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
  • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji.

CAE (Certificate in Advanced English) odgovara nivou C1 Zajedničkog referentnog okvira za jezike (CEFR). Ovaj sertifikat je neophodan za master i doktorske studije u inostranstvu, kao i za komunikaciju u poslovnom okruženju na visokom menadžerskom nivou.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • pišete izveštaje i emailove kompleksnog sadržaja i vodite beleške na sastancima i predavanjima
  • držite prezentacije o složenim idejama
  • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara.

CPE (Certificate of Proficiency in English) odgovara nivou C2 Zajedničkog referentnog okvira za jezike (CEFR). Ovaj nivo je dokaz izuzetnog poznavanja engleskog jezika, na nivou koji je blizak izvornom govorniku. Omogućava pohađanje akademskih specijalističkih sudija, vođenje istraživačkih projekata i komuniciranje na najvišem nivou u poslovnom okruženju.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

  • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
  • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
  • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Svaki od ovih ispita sastoji se iz 4 dela: čitanje i engleski u praksi, pisanje, slušanje i govor.

Ukoliko niste sigurni koji tačno ispit odgovara vašem nivou znanja, u našem edukativnom centru možete obaviti besplatno testiranje pre početka same pripreme. Pripremni kursevi za polaganje ovih ispita koncipirani su tako da Vam omoguće da uspešno savladate sve ove
jezičke kompetencije, kao i da se upoznate sa samim formatom ispita. Trajanje kursa u mnogome zavisi od samih potreba kandidata, pre svega zato što se naši profesori trude da tempo rada bude maksimalno priladodjen individualnim potrebama polaznika. Nastavu obavljaju diplomirani profesori engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) namenjen je ljudima kojima engleski jezik nije maternji jezik. Poznat je po svojoj objektivnosti i po usko akademskom sadržaju.Sastoji se od četiri dela i testira sve četiri jezičke veštine: čitanje, slušanje, pisanje i govor. Ono što je specifično za ovaj ispit jeste da to nije test koji možete da položite ili ne položite, već je test na kojem možete osvojiti od 0 do 120 poena, kao i to da se ceo test radi za kompjuterom i  vremenski je ograničen.

Ovaj ispit pre svega je namenjen mladim ljudima koji žele da studiraju u inostranstvu.

Polaganje TOEFL ispita svakako jeste jedan od važnijih koraka na putu koji vodi do studiranja na stranom univerzitetu. Što veći broj poena postignete na samom ispitu, vrata većeg broja prestižnih univerzitata će za Vas biti širom otvorena. Pripremni kurs za polaganje ovog ispita omogućava kandidatima da uspešno ovladaju svim jezičkim veštinama koje su deo testiranja, ali i tehničku pripremu za sam način polaganja ispita. Trajanje kursa u mnogome zavisi od samih potreba kandidata, pre svega zato što se naši profesori trude da tempo rada bude maksimalno priladodjen individualnim potrebama polaznika. Nastavu obavljaju diplomirani profesori engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

IELTS (International English Language Testing System) je međunarodno priznat ispit engleskog jezika. Validan je kako pri upisu studija, tako i pri zaposlenju u inostranstvu. Trajnost sertifikata je dve godine, nakon čega se sertifikat obnavlja ponovnim polaganjem ispita. Prilikom polaganja IELTS ispita testiraju se sve 4 jezičke kompetencije: slušanje, čitanje sa razumevanjem teksta, pisanje i govor. IELTS ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Ocene se kreću u rasponu od 0 do 9, s tim da 0 označava da kandidat nije prošao, dok je ocena 9 znak da je kandidat pokazao odlično znanje engleskog jezika u sve četiri oblasti. Iako za polaganje ovog testa nije uvek neophodna priprema, ona je svakako korisna zato što se pored usavršavanja neophodnih jezičkih kompetencija, kandidat priprema i za samu formu ispita. Trajanje kursa u mnogome zavisi od prethodno stečenog znanja engleskog jezika, ali i potreba kandidata, pre svega zato što se naši profesori trude da tempo rada bude maksimalno priladodjen individualnim potrebama polaznika. Nastavu obavljaju diplomirani profesori engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.