Kompanije

Uspešna komunikacija u poslovanju se postiže razvijenim komunikacijskim veštinama, kao i dobrim poznavanjem stranih jezika. U svakom poslu podrazumeva se uspeh, stoga ne treba dozvoliti da vas slabo ili pasivno znanje stranog jezika uspori ili udalji od cilja i uspešno realizovanih poslova.

Naši kursevi stranih jezika su osmišljeni prema potrebama jedne kompanije, sa posebnim fokusom na poslovni vokabular koji je potreban za uspešno poslovanje i pregovaranje. Oblasti jezika koje naši kursevi pokrivaju su široke, sa jedinim ciljem – da podupremo i unapredimo vasu usmenu i pisanu komunikaciju, bilo da su u pitanju javne prezentacije, seminari, konferencije, poslovna putovanja, poslovna korespodencija i pregovaranja.

Kursevi stranih jezika se održavaju na engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, kineskom i italijanskom jeziku. Predviđeni kursevi su opšti kurs stranog jezika po nivoima znanja, poslovni i konverzacijski kurs stranog jezika, kao i poseban kurs stranog jezika prema predviđenoj tematici. Kursevi se odvijaju u Vašem radnom prostoru ili u našem edukativnom centru, prema dogovorenim terminima.

Predavači su diplomirani master profesori stranih jezika sa višegodišnjim iskustvom u nastavi sa stalnim usavršavanjem.

Kursevi za kompanije obuhvataju i testiranje polaznika, konsultacije, završni test, kao i sertifikat o završenom nivou znanja usaglašenim sa CEFR nivoima.