Prevod

Kvalitetni i brzo isporučeni prevodi

U edukativnom centru Mayflower možete dobiti kvalitetne prevode dokumenata sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski jezik. Nastojimo da svim klijentima pružimo odličnu prevodilačku uslugu koja podrazumeva precizan prevod originalnog teksta (lekturisan i proveren od strane savetnika za datu oblast) dostavljen u dogovorenom roku. Specijalizovani smo za prevod naučnih, književnih, kao i usko stručnih tekstova iz oblasti medicine, farmacije i ekonomije (marketinga). Po prijemu dokumenata za prevod, pregledamo tekst i usaglašavamo tehničke zahteve, kao i druge terminološke specifičnosti. Nakon toga ugovarmo rok isporuke prevoda. Rok isporuke može zavisiti od obima i težine, odnosno specifičnosti teksta za prevod.
Prevod se dostavlja elektronskom poštom ili poštom u odštampanoj formi.

Kako se obračunava cena prevoda

Cena prevoda se obračunava po stranici koja obuhvata 1800 karaktera sa razmacima originalnog teksta. Osnovna cena je 10 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) po prevodilačkoj strani. Cena može varirati u odnosu na broj strana i specifičnost teksta za prevod.

Lektura tekstova

Pored prevodilačkih, obavljamo i uslugu lekturisanja tekstova. Možete nam poslati već prevedeni ili originalni tekst radi korekcije i lekture. Cena usluge lekture je 3 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) po prevodilačkoj strani za tekst na srpskom jeziku i 5 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) za tekst na engleskom jeziku.