Reciklaža: stvar ekološke svesti ili potencijalni didaktički materijal

Poslednjih godina se, kako u svetu, pa tako i kod nas, sve više govori o reciklaži obnovljivih materijala kao što su plastika, staklo, papir, metal i drvo. Termin reciklaža označava pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje koje doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa. Staklo je jedini materijal koji se u prirodi nikad ne razloži, dok ostalim materijalima treba od nekoliko do čak 1000 godina! Reciklaža jeste najvećim delom stvar ekološke angažovanosti, ali vremenom se nametnulo pitanje da li je i kako moguće reciklažni materijal iskoristiti na neki kreativniji način.

Sastavni deo naših časova engleskog jezika su aktivnosti na kojima izrađujemo divne rukotvorine (eng. crafts), neretko upravo od reciklažnog materijala. Na ovim aktivnostima deca imaju priliku da koriste i usavršavaju jezik, ali i da iskažu svoju kreativnost i, što je još važnije, da razvijaju finu motoriku.

Jedan od materijala koje često koristimo na časovima ili radionicama jesu plastične boce. Postoji mnogo ideja kako od praznih plastičnih boca napraviti nešto zanimljivo ili korisno. Bilo da su u pitanju vaze za cveće, životinje ili raznobojni cvetići, deca će se zabaviti u oslikavanju i ukrašavanju istih, upotrebom plastelina i sličnih materijala, cepkanjem i lepljenjem papirića na podlogu, crtanjem ili bojenjem raznim tehnikama. Pored toga što će napraviti nešto unikatno, deca će obogatiti svoje znanje engleskog jezika i doprineti zaštiti prirodne sredine.

Osim plastičnih boca, kao didaktički materijal ili materijal za “craft”, mogu se koristiti papir, stari časopisi, kartoni od jaja, staklene teglice, cevčice, kesice čaja ili različite boce koje uz malo dobre volje i dosta kreativnosti postaju zanimljive maske ili naočare, različite životinje ili igračke, pernice, kutijice za nakit, pa čak i kartice za igru memorije!

Ideje za upotrebu reciklažnog materijala u nastavi su mnogobrojne. Uz vredne dečje ruke i malu pomoć nastavnika, ovi materijali postaju prava mala remek dela, sjajni element u svakom dekoru ili idealan ručno napravljen poklon za voljene osobe.