Vokabular je osnova svakog jezika i da bi polaznici znali da izraze svoje emocije, mišljenje ili da
opisuju svet oko sebe na stranom jeziku, moraju poznavati reči na tom stranom jeziku koje će im služiti u
tu svrhu. Usvajanje vokabulara kod dece je izuzetno bitno, jer na taj način upoznaju svet oko sebe kroz
drugi jezik, a kroz proces usvajanja novih reči, deca poboljšavaju svoj nivo razumevanja, opažanja i
komunikacije.
U našoj školi engleskog jezika deca na različite načine upoznaju vokabular ovog stranog jezika.
Pođimo od osnovnog metodološkog materijala, kao što su slikovne kartice (flashcards) i posteri. Deca,
pre svega, nove reči usvajaju povezujući ih sa slikovitim predstavama istih. U tu svrhu, slikovne kartice su
odličan materijal, jer se svaka reč vezuje za jednu sliku. Tematski obuhvaćen vokabular od nekoliko reči
prikazan je na posterima, koji predstavljaju dobar materijal za obnavljanje i grupisanje naučenog
vokabulara u smislene tematske celine.
Zatim, učeći alfabet engleskog jezika na fonetskom nivou, deca povezuju slova sa rečima koje
počinju na to slovo. I dalje se zadržavamo na slikovnim predstavama reči, a za svako slovo može da se
veže određen broj reći, kako onih poznatih, tako i nekih novih (A is for apple/ant/aunt/alligator; S is for
sparrow/surgeon/sit/shorts/squirrel). Na taj način, deca uče i alfabet i nove reči, unapređujući svoj
vokabular i, samim tim, svoje izražavanje na stranom jeziku.
Proces usvajanja novog vokabulara može se izvoditi i kroz brojne društvene igre, kao što su
domine, karte, edukativne igre sa tablom (board games) i slično. Domine su korisna društvena igra sa
različitim naslikanim površinama koje pokrivaju određenu grupu reči (životinje, biljke, voće, povrće itd.)
Takođe, karte i druge edukativne igre koje sadrže određenu grupu reči, predstavljaju odličan metodički
način da deca obnove prethodno naučen vokabular, upoznaju novi i kroz igru, na zabavan način
upotrebe reči koje su naučili.
Još jedan od načina učenja novog vokabulara engleskog jezika jeste i kroz sistem evaulacije.
Umesto ocena ili imena, deci se dodeljuje jedna reč iz nove grupe reči (herbs, flowers, trees, jobs…).
Učeći svoju reč, oni neometano usvajaju i reči ostale dece iz grupe, čime se upoznaju sa netipičnim
vokabularom koji će im u mnogome pomoći pri opažanju sveta oko sebe i boljem opisivanju istog. Takav,
određeni vokabular od pojedinačnih reči može se koristiti za opis napretka kroz penjanje po drvetu
evaluacije na što višu granu.
U našoj školi engleskog jezika pri učenju novog vokabulara ili obnavljanju naučenog koristimo i
pesme. Ukoliko se radi o novom vokabularu, deca se prethodno upoznaju sa rečima koje će čuti u pesmi,
potom slušaju pesmu i pamteći melodiju, istovremeno pevuše i pamte i nove reči. Takođe, čitanjem
teksta, rezultat je sličan – prvo se predstave nepoznate reči, a potom se kroz čitanje i vežbe razumevanja
teksta, usvajaju i nove reči.
Međutim, najveći uspeh usvajanja novog vokabulara na engleskom jeziku ne bi bio moguć bez
povremenog obnavljanja prethodno naučenog. Kroz pevanje naučenih pesmica, diskusije o tekstovima ili
posterima, ili kroz učestvovanje u društvenim igrama, brojnim poligonima i ostalim aktivnostima u

zatvorenom ili otvorenom prostoru, obnavljamo naučeno i kroz ponavljanje smo sigurni da se usvojena
reč može upotrebiti.
Svaku životnu situaciju koristimo da bismo obogatili vokabular engleskog jezika kod dece i
njihova interesovanja pretočimo u neku novu grupu reči koja će im pomoći pri boljem razumevanju i
opisivanju sveta oko sebe.
Dođite i uverite se u naš kvalitet i uspeh u učenju!

Učenje vokabulara kod predškolaca i dece mlađeg uzrasta
Call Now Button