Jedna od možda najefikasnijih metoda za usvajanje stranog jezika kod dece predškolskog uzrasta
jeste korišćenje muzike, pesme i rime. Muzika je deo naše svakodnevice i decu uvek asocira na
nešto lepo, zabavno i razigrano. Takav osećaj projektuju i na učenje stranog jezika.
SONGS FOR… ice-breaking activities, vocab. and grammar, TPR activities, relaxation,
routine, reward, and above all, FUN!!!
Muziku u učenju engleskog koristimo na više načina.
Osim što pesmom otvaramo čas stranog jezika, odnosno „probijamo led“, muziku koristimo i za
obrađivanje vokabulara stranog jezika ili ciljne gramatičke, odnosno jezičke jedinice u toku časa.
Naravno, ona je nazaobilazna na samom kraju časa, jer deca odlaze sa pesmom „u ušima“ čija im
melodija ostaje u sećanju mnogo duže nego druge vrste sadržaja, a najduže ostaje upamćena ako
je praćena vizuelnim sadržajem (karticama, slikama…) i kinestetičkim (pokretom).
Kroz pesmu, dete raspoznaje, pamti i kasnije i koristi u govoru određene reči i fraze stranog
jezika. Ne samo to, pevanjem na stranom jeziku deca vežbaju pravilan izgovor, zajedno sa
pravilnim naglaskom, intonacijom… Pesmu koristimo i kao vremensko ograničenje za određenu
aktivnost kao i za prelazak sa jedne aktivnosti na drugu. Umesto teachera koji kaže:’Time’s up!’,
mnogo je prijatnije završiti aktivnost onda kada se čuje i poslednji ton pesme. Pesma može biti i
nagrada za uspešno završeni zadatak.
Fit for all!
Pesme nisu samo za predškolce, pesme su za sve uzraste pogodne u učenju stranog jezika. Sa
starijim osnovcima i srednjoškolcima slušamo i koristimo pesme u cilju razumevanja teksta i
vežbanja ciljnih gramatičkih jedinica, što se pokazalo kao vrlo prijemčivo za učenike.
I like to move it, move it!
Muzika uglavnom zahteva i pokret, koji je jedan od glavnih preduslova za sveukupni razvoj
deteta. Igra, ples i mimika razvijaju kako motoričke, tako i verbalne sposobnosti. Pored svega
toga, doprinose zabavi koja vodi do sveukupnog pozitivnog stava prema učenju stranog jezika.
Deca vole sve aktivnosti koje uključuju Totalni fizički odgovor u učenju stranog jezika (TPR –
Total Physical Response), a obožavaju ove aktivnosti kada se sprovode uz pesmu.
Ideja za korišćenje pesama u nastavi stranog jezika je mnogo, a jedno je izvesno UZ MUZIKU
SE JEZIK VOLI!

VAŽNOST MUZIKE U UČENJU STRANOG JEZIKA
Call Now Button