Čitanje štiva na engleskom jeziku igra veliku ulogu u savladavanju samog jezika. Ono
predstavlja izazov, ali i odličnu priliku za aktiviranjem pasivnog vokabulara. Postoji dosta reči u
stranom jeziku koje razumemo, ali ih ne koristimo. Upravo zato treba insistirati na čitanju kako
bi reči iz pasivnog nesvesnim putem prešle u aktivni vokabular i bile primenjivane u
svakodnevnom govoru.
Prepoznavanje je neizostavni deo čitanja. To radimo tako što uklapamo određene reči u kontekst
i ovo je način da te reči smestimo u dugoročno pamćenje.
Osim što usvajaju nove reči, čitaoci usvajaju nove informacije i razvijaju koncentraciju.
Čitanjem štiva na stranom jeziku prvobitno razvijamo vokabular, al ii otkrivamo novu kulturu i
nove ideje.
Jako je bitno voditi računa o odabranom tekstu za čitanje. Ako ste počenik, preporučujemo
čitanje bajki ili priča za decu kako biste pretpostavili značenje reči koje su vam nepoznate.
Napredniji polaznici mogu odabrati čitanje vesti, novina, članaka i, naravno, knjiga.
U našem edukativnom centru možete naći sledeće “readere”, odnosno skraćene i adaptirane
verzije poznatih knjiga, koji su organizovni po nivoima vladanja jezikom. Neki od njih su:
Grader 1: True Heroes of Sport, Macbeth, The Wrong Trousers
Grader 2: Ariadane’s Story, The Lost World , The Drive to Dubai, Nicholas Nickleby
Grader 3: Dian and the Gorillas, Little House on the prairie, The Moonstone
Na kojem god nivou bio vaš jezik, čitanje treba da postane rutina i nezaobilani put ka usvajanju
stranog jezika. A pre svega , čitanje treba da bude relaksirajuća aktivnsot u kojoj ćete neizmerno
uživati, ne vodeći brigu o svakoj pojedinačnoj nepoznatoj reči, već obraćajući pažnju na radnju
priče i kontekst reči.

ZAŠTO JE VAŽNO ČITANJE PRIČA
Call Now Button